Elektronický zápis lze realizovat pouze v období od 8:00 hodin 1. září 2017 do 24:00 hodin 3. září 2017.
V tomto období lze taktéž provést dodatečnou změnu rozvrhu.

Po tomto termínu lze dítě zapsat do rozvrhu klasickou osobní návštěvou
v pondělí 4. září 2017 od 9:30 hodin přímo v koncertním sále ZUŠ Liberec.

V případě potíží prosím kontaktujte:
Jiřina Goldsteinová 739 451 285


Pro přihlášení použijte rodné číslo žáka*.

Přihlášení
/

* S osobními údaji žáků je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.