Kontakt
Fotografie
Projekty
Rozvrh
Náš zřizovatel
Média
Archiv

ODKAZY
SEVERÁČEK
BIG BAND

DALŠÍ ODKAZY
MŠMT ČR
ČŠI
ARTAMA
NIDM
DFXŠ
NAIV. DIVADLO
OBL.GALERIE
SVČ MUZEUM
KNIHOVNA
LIDOVÉ SADY
DŮM KULTURY
ZOO LIBEREC
BOTANICKÁ
NADACE ŠKOLA
HROU


Motto školy
„ Žádný člověk není takový hlupák,
aby nedošel úspěchu v jedné věci,
je-li v ní vytrvalý.“
Leonardo da VinciZákladní umělecká škola, Liberec,
Frýdlantská 1359/19, příspěvková organizace

Adresa:
Frýdlantská 1359/19
460 01 Liberec 1
IČ: 640 40 445
Zřizovatel: Statutární město Liberec


Pobočka Chrastava
hudební a výtvarný obor
Turpišova 407, 463 31 Chrastava


Tel./fax: 485110192
E-mail: info@zusliberec.cz

Základní umělecká škola Liberec s kapacitou 1847 žáků poskytuje vzdělání v hudebním, literárně dramatickém, tanečním a výtvarném oboru. Připravuje své žáky k profesionálnímu studiu i pro amatérskou uměleckou činnost.

Umělecké vzdělávání má v českých zemích dlouholetou tradici. Počátky hudebního vzdělávání sahají až do 17. století. Působením vynikajících kantorů v 18. století a vznikem městských hudebních škol v 19. století byla založena tradice organizovaného hudebního vzdělávání v českých zemích. Počet hudebních škol se v době první republiky dále rozšiřoval a tehdy byl nad těmito školami stanoven i odborný dohled školní inspekce. Po druhé světové válce byl zaveden jednotný typ hudebních škol. V šedesátých letech 20. století se tyto školy transformovaly na lidové školy umění, ve kterých postupně vznikaly další obory: taneční, výtvarné a literárně-dramatické. V době tzv. normalizace význam těchto škol poklesl zařazením mezi školská zařizení. Teprve novelizace školského zákona po roce 1989 vrátila lidovým školám umění jejich původní statut školy a dala jim i dnešní název – základní umělecká škola. V současné době jsou základní umělecké školy součástí systému na sebe navazujícího uměleckého vzdělávání.

Základní umělecké školy umožňují podchytit a vzdělávat většinu mimořadně nadaných jedinců a odborně je připravit na neprofesionální uměleckou činnost, popřípadě na studium ve středních a vysokých školách uměleckého nebo pedagogického zaměření a na studium na konzervatořích.

            Umělecká tvorba je jedním z nejznámějších produktů naší země a většina našich světově uznávaných umělců a dalších kvalitních profesionálů získala základy svého uměleckého vzdělání právě v základních uměleckých školách. Jejich struktura, široká síť a provázanost v systému uměleckého vzdělávání nemá dnes v evropském ani světovém měřítku obdobu.

Z Preambule Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání


27.02. po
J A R N Í    P R Á Z D N I N Y    do 4. 3. 2012


28.02. út
JAM SESSION Big Band Liberec, Augsburg,
16.00 hodin, velký sál


03.03. so
KLAVÍRNÍ KONCERT Samuel Rotman
19.00 hodin, velký sál, SRPDŠ


08.03. čt
XII. interní večírek
17.30 hodin, velký sál


09.03. pá
PŘEHRÁVKA HO
J. Votrubec, 16.30 hodin, velký sál


10.03. so
VÝJEZD HO

Symfonický orchestr, zkouška na koncert s Podkrkonošským symfonickým orchestrem, Semily

Copyright © 2006 Základní umělecká škola Liberec, ilustrace © Ivan Antoš
webdesign ABi - internet, webdesign
kamna - kotle -krby | optimalizováno pro IE