Charakteristika oboru

Když jdete kolem ZUŠ, zpomalíte krok, protože Vás zastavují tóny, které slyšíte z oken budovy. Některé tóny jsou ještě nesmělé, váhavé. Z jiného okna odvážné, připravené na cestu, na cestu svízelnou, namáhavou, ale také radostnou a plnou očekávání. Napadne Vás jistě, zdali tu nehraje první tóny budoucí muzikant, který naučí své okolí milovat hudbu, který dokáže, že bez hudby by bylo na světě smutno.

Vyučujeme všechny nástroje symfonického orchestru, dále zpěv sólový i sborový (Severáček), hru na klavír, varhany, cembalo, harfu, keyboard, akordeon, kytaru, zobcovou flétnu, dudy.

Hudební nástroje lze zapůjčit ve škole.

Hra na nástroj
1. stupeň – 7 let
2. stupeň – 4 roky

Individuální výuka hry na nástroj – 1 vyučovací hodina týdně

Volitelné předměty:

  • komorní hra
  • hra v souboru
  • hra v orchestru
  • čtyřruční hra
  • hra z listu
  • komorní zpěv
  • elementární improvizace