Charakteristika oboru

"...Dítě jest svěřeným klenotem, s nímž zacházíme s největší opatrností, odpovědností, láskou a odborností..."

Eliška Bláhová

Taneční obor nabízí skvělou možnost, jak aktivně trávit svůj volný čas, něco nového se naučit a ještě k tomu získat fajn kamarády, protože taneční výuka probíhá formou kolektivního vyučování. Nedílnou součástí veškerého dění jsou čtyři mladé pedagožky, bez kterých by se výuka neobešla.

V letošním roce do tanečního oboru nastoupily pedagožky a zkušené tanečnice Nikola Bohuňovská a Marika Hanousková a Pavla Kocourková, které děti vedou ke klasickému tanci.

Čtvrtou pedagožkou a vedoucí oboru  je Magdaléna Pupík Rellichová, která jde cestou současného, scénického tance a pohybového divadla. Účastní se každoročně festivalů a soutěží jako je Podzimní fantazie, Tanec srdcem, Tanec, tanec.., Otevřeno Kolín, Tanambourée a dalších.

Výuka je obohacena o korepetici na klavír. Na který nám hrají Daniel Hutař, Julie Valentová, Jiřina Permanová a Taťana Dribas.

V tanečním oboru děti projdou přípravnou taneční výchovou, taneční průpravou, lidovým tancem a posléze se mohou rozhodnout, zda budou pokračovat v tanečním zaměření klasického tance nebo studijním zaměřením scénického tance, kde se setkají s  klasickým tancem a současným tancem, taneční gymnastikou, pohybovým divadlem, novými tanečními technikami, taneční improvizací.

V přípravné taneční výchově se děti naučí za pomoci moderních metod a pomůcek novým pohybovým dovednostem. Výuka probíhá formou hry. Děti se učí ovládat správné držení těla, koordinaci, prostorové a hudební cítění. Poznávají a ovládají jednotlivé části těla, učí se pracovat s dechem. Taneční výchova je základ pro všechny pohybové aktivity.

Dále se studium dělí na 1.-7. ročník I. stupně a 1.- 4. ročník II. stupně. V 1. a 2. ročníku se vyučuje taneční průprava. Rozvíjí správné držení těla, zvyšování celkové pohyblivosti, pružnosti, obratnosti a koordinace.

Od 3. ročníku se vyučuje současný tanec, který rozvíjí taneční projev žáků, prohlubuje jejich prostorové a hudební cítění, uvolňuje jejich tvořivé schopnosti, hledá pohyb pro vyjádření soudobé hudby a vlastních námětů.

Klasická taneční technika rozvíjí taneční techniku žáků, upevňuje správné držení těla, zdokonaluje pohyby dolních a horních končetin, prohlubuje pohybovou koordinaci, rovnováhu, smysl pro přesnou formu a čistotu vedení pohybu. Učí pohybové kázni vytrvalosti a vůli.

Lidový tanec učí zvládnout základní kroky a charakteristické české a moravské lidové tance.

Na II. stupni se vyučuje současný, lidový a klasický tanec. Výuka je zaměřena k dokonalejšímu zvládnutí taneční techniky a klade důraz na osobitý taneční projev.

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA VYSTOUPENÍ A TĚŠÍME SE NA SHLEDANOU V TANEČNÍM OBORU