Charakteristika oboru

Výtvarný obor je přístupný všem věkovým kategoriím, tzn. od 5 let až po dospělé.

Výuka probíhá formou tříhodinnového bloku obvykle jedenkrát týdně.

Studenty a studentky připravujeme ke studiu na středních a vysokých školách s výtvarným zaměřením.

Nové žáky do výtvarného oboru přijímáme za základě talentových zkoušek, které probíhají v červnu (viz zápis žáků).

Výtvarný obor pořádá pravidelně tématickou výstavu v atriu ZUŠ Liberec a další kvalitní samostatné výstavy (př. Krajská vědecká knihovna, Stamina klub, ...).

Nedílnou součástí výtvarného oboru je významná a úspěšná účast na soutěžích.

Výtvarný obor nabízí rozmanité výtvarné techniky:

Plošná tvorba

  • kresba (tužkou, rudkou, uhlem; perokresba, kresba dřívkem, štětcem, fixy, ...)
  • malba (temperou, akvarelem, pastelem a kvaší)
  • grafika (gumotisk, rytá kresba, monotyp, tisk z koláže, tisk z šablon, papírořez, sádroryt, linoryt, papíroryt, suchá jehla, xeroxová grafika,...)
  • digitální fotografie
  • počítačová grafika

Prostorová tvorba

  • práce se dřevem, sochařskou hlínou, sádrou, keramickou hlínou (možnost vypálení v elektrické peci)
  • objekty z drátů, papíru a jiných netradičních materiálů

Objektová a akční tvorba

  • zahrnuje kontakty s materiálem, věcmi i prostředím, aktivity v krajině a využití těla jako výtvarného média

Výtvarná kultura

  • výuka dějin výtvarného umění od pravěku po současnost