COVID 19 INFORMACE

Výuka od 1. 9. 2021

 

Vážení rodiče,

od 1. 9. 2021 žáci ZUŠ nepředkládají potvrzení či čestné prohlášení o testu / očkování / prodělání nemoci. Výuka běží v běžné prezenční formě. Na chodbách školy je vyžadována rouška / respirátor.  Vstup do školy je povolen rodičům, kteří čekají na své děti s tím, že mohou využít obě čekárny a lavičky v atriu - volný pohyb rodičů ostatních částech budovy není povolen - pouze návštěva výuky po předchozí domluvě s pedagogem. Těšíme se na vás.

Tomáš Kolafa, ředitel školy; 26. 8. 2021, 18:00 hodin

Tradice Kvalita Porozumění