COVID 19 INFORMACE

Výuka od 14. 3. 2022

Vážení rodiče,

s účinností od pondělí 14. 3. 2022 se ruší povinnost nošení ochrany dýchacích cest (rouška) v ZUŠ Liberec.
Zrušení platí pro žáky, rodiče, zaměstnance školy a další osoby.

S přátelským pozdravem
Tomáš Kolafa, ředitel; 11. 3. 2022, 14:00 hodin

 

Výuka od 3. 1. 2022

Vážení rodiče,

výuka v ZUŠ je realizována ve stejném režimu jako v od 1. 9. 2021 žáci ZUŠ nepředkládají potvrzení či čestné prohlášení o testu / očkování / prodělání nemoci. Výuka běží v běžné prezenční formě. Na chodbách školy je vyžadována rouška / respirátor.  Vstup do školy je povolen rodičům, kteří čekají na své děti s tím, že mohou využít obě čekárny a lavičky v atriu - volný pohyb rodičů ostatních částech budovy není povolen - pouze návštěva výuky po předchozí domluvě s pedagogem. Těšíme se na vás.

Tomáš Kolafa, ředitel školy; 26. 8. 2021, 18:00 hodin

 

Ředitelské volno 20. - 22. 12. 2021

Vážení rodiče.

Přestože jsem zastáncem udržet prezenční výuku v maximální možné míře, druhým týdnem situace v ZUŠ Liberec
kolem covidu-19 nespěje k příznivějším číslům - narůstají počty nakažených nebo do karantény uvržených žáků i učitelů.

Z důvodů velké koncentrace žáků z mnoha míst Liberce, a s tím vyššího rizika přenosu covid-19, vyhlašuji na dny 20. až 22. 12. 2021 ředitelské volno.
Odůvodnění - organizační důvody:
•v současnosti trasujeme cca dvě třídy a 1 až 2 učitele každý pracovní den a kombinujeme prezenční a online výuku;
•někteří rodiče přestávají s blížícími se svátky posílat své děti na kolektivní prezenční výuku, aby zabránili karanténě nebo nákaze v době Vánoc;
•učitelé vyučují současně prezenčně i online, což je náročné na samotný vyučovací proces a narůstá čas na přípravu i realizaci vyučování (jedna hodina se často vyučuje 2x);
•žáci mají rozvrhy sestaveny tak, že po prezenční individuální hodině bezprostředně navazuje online kolektivní a žáci nejsou schopni se během několika minut dostavit k PC v místě svého bydliště.

Děkuji Vám jménem všech učitelů za pochopení, dosavadní podporu a přeji Vám, abyste Advent a blížící se Vánoce prožili v klidu a ve zdraví vstoupili do roku 2022

Tomáš Kolafa, ředitel ZUŠ Liberec; 6. 12. 2021, 18:00 hodin

 

Karanténa v ZUŠ Liberec

Od začátku listopadu některým žákům nebo učitelům byla nařízena karanténa.

Změny ve výuce řešíme podle pokynů KHS s konkrétními učiteli a rodiči.

Ostatní výuka běží podle rozvrhů v budově školy.

Děkujeme rodičům za trpělivost a podporu.

 

Interní večírky a akce pro veřejnost v budově ZUŠ Liberec

Diváci předloží u vstupu doklad o očkování nebo o prodělání nemoci a mají ochranu dýchacích cest (nasazený respirátor, nanorouška).

 

Výuka od 1. 9. 2021

Vážení rodiče,

od 1. 9. 2021 žáci ZUŠ nepředkládají potvrzení či čestné prohlášení o testu / očkování / prodělání nemoci. Výuka běží v běžné prezenční formě. Na chodbách školy je vyžadována rouška / respirátor.  Vstup do školy je povolen rodičům, kteří čekají na své děti s tím, že mohou využít obě čekárny a lavičky v atriu - volný pohyb rodičů ostatních částech budovy není povolen - pouze návštěva výuky po předchozí domluvě s pedagogem. Těšíme se na vás.

Tomáš Kolafa, ředitel školy; 26. 8. 2021, 18:00 hodin

Tradice Kvalita Porozumění