Délka a organizace studia pro 5. až 7. roč. I. st. - ostatní ročníky naleznete v sekci Pro rodiče - Školní vzdělávací program

Přípravné studium:
pro děti 5 - 7 leté
Délka studia: 1 - 2 roky
A. Předmět
1. pololetí
2. pololetí
1.Přípravná hudební výchova
1 - 2
1
Příprava ke hře na nástroj nebo přípravná hlasová výchova
-
1
Celkem:
1 - 2
2


I. stupeň základního studia
Hra na klavír:
pro žáky od 7 let
Délka studia: 7 let
Předmět
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1. Hra na nástroj, čtyřruční hra, elementární improvizace, hra z listu
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1-1,5
2. Doprovod, komorní hra, hra v orchestru, zákl. hudební skladby, hra na varhany, hra na harfu
-
-
-
0,5-1
0,5-1
1
1
3. Hudební nauka
1
1
1
1
1
-
-
Celkem: 2-2,5 2-2,5 2-2,5 2,5-3,5 2,5-3,5 2-2,5 2-2,5

Nepovinný předmět:
sborový zpěv nebo hra na nástroj
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
hudební nauka
-
-
-
-
-
1
1

 

Hra na elektronické klávesové nástroje
Délka studia: 4 roky
Předmět
1.
2.
3.
4.
1. Hra na nástroj (ind., nebo ve skup. 2-4 ž.)
1
1
1
1
2. Hudební nauka
1
1
1
1
Celkem:
2
2
2
2

Nepovinný předmět:
hra v souboru
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1

 

Hra na housle, violu, violoncello:
pro žáky od 7 let
Délka studia: 7 let
Předmět
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1. Hra na nástroj, příprava k souhře, hra z listu
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1-1,5
2. Hra v souboru, komorní hra, hra v orchestru
-
-
1-2
1-2
1-2
1-3
1-3
3. Hudební nauka
1
1
1
1
1
-
-
Celkem:
2-2,5
2-2,5
3-4,5
3-4,5
3-4,5
2-4,5
2-4,5

Nepovinný předmět:
sborový zpěv nebo hra na nástroj
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
hudební nauka
-
-
-
-
-
1
1
Pozn.: hra na violu se začíná vyučovat po ukončení 4. ročníku hry na housle.

 

Hra na kontrabas:

pro žáky od 10 let
Délka studia: 4 roky
Předmět
1.
2.
3.
4.
1.Hra na nástroj, příprava k souhře, hra z listu
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1-1,5
2.Komorní hra, soubor, orchestr
-
1-2
1-3
1-3
3.Hudební nauka
1
1
-
-
Celkem:
2-2,5
3-4,5
2-4,5
2-4,5

Nepovinný předmět:
sborový zpěv nebo hra na nástroj
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
hudební nauka
-
-
1
1

 

Hra na zobcovou flétnu:
pro žáky od 7 let
Délka studia: 7 let
Předmět
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1. Hra na nástroj, ( ind. nebo ve skup. 2-4 ž.), hra z listu, příprava k souhře
1
1
1
1
1
1
1
2. Komorní hra, hra v souboru
-
-
0,5-1
0,5-1
0,5-1
1
1
3. Hudební nauka
1
1
1
1
1
-
-
Celkem:
2
2
2,5-3
2,5-3
2,5-3
2
2

Nepovinný předmět:
sborový zpěv nebo hra na nástroj
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
hudební nauka
-
-
-
-
-
1
1

 

Hra na zobcovou flétnu nebo jiný přípravný dechový nástroj pro žáky:
pro žáky od 7 let
Délka studia: 3 roky
Předmět
1.
2.
3.
1. Hra na přípravný nástroj (ind. nebo ve skup. 2 ž.)
1
1
1
2. Komorní hra, hra v souboru
-
-
1 - 1,5
3. Hudební nauka
1
1
1
Celkem:
2
2
3 - 3,5

Nepovinný předmět:
sborový zpěv nebo hra na nástroj
0,5-1 0,5-1 0,5-1
Poznámka: jsou-li podle učebních plánů 5 a, b vyučováni ve skupině 2 až 4 žáci, jsou vyučováni společně po celou dobu vyučovací hodiny, nikoliv individuálně po několika minutách.

 

Hra na pikolu, flétnu, hoboj, fagot, klarinet, saxofon, trubku, křídlovku, lesní roh, pozoun, baryton, helikón, tubu, bicí nástroje:

pro žáky od 10 let
Délka studia: 4 roky
Předmět
1.
2.
3.
4.
1. Hra na nástroj, hra z listu, příprava k souhře
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1-1,5
2. Komorní hra, soubor, orchestr
-
1-2
1-3
1-3
3. Hudební nauka
1
1
-
-
Celkem:
2- 2,5
3-4,5
2-4,5
2-4,5

Nepovinný předmět:
sborový zpěv nebo hra na nástroj
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
hudební nauka
-
-
1
1

 

Hra na dudy:
pro žáky od 9 let
Délka studia: 5 let
Předmět
1.
2.
3.
4.
5.
1. Hra na nástroj, příprava k souhře, hra z listu, improvizace
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1-1,5
2. Komorní hra, soubor
-
-
1-2
1-2
1-2
3. Hudební nauka
1
1
1
-
-
Celkem:
2-2,5
2-2,5
3-4,5
2-3,5
2-3,5

Nepovinný předmět:
sborový zpěv
nebo hra na nástroj
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1

 

Hra na kytaru a loutnu:
pro žáky od 7 let
Délka studia: 7 let
Předmět
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1. Hra na nástroj, příprava k souhře, hra z listu, element. improvizace (ind. nebo 2 žáci)
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1-1,5
2. Komorní hra, doprovod
-
-
-
1
1
1-2
1-2
3. Hudební nauka
1
1
1
1
1
-
-
Celkem:
2-2,5
2-2,5
3-3,5
3-3,5
3-3,5
2-3,5
2-3,5

Nepovinný předmět:
sborový zpěv nebo hra na nástroj
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
hudební nauka
-
-
-
-
-
1
1
Poznámka: jsou-li vyučováni v 1. a ve 2. , výjimečně ve 3. roč., 2 žáci, pak jsou přítomni společně po celou dobu vyučovací hodiny, nikoliv individuálně po půl hodině.

 

Hra na akordeon:
pro žáky od 7 let
Délka studia: 7 let
Předmět
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1. Hra na nástroj, příprava k souhře, hra z listu, element. improvizace
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1-1,5
2. Komorní nebo souborová hra nebo doprovod
-
-
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1-2
1-2
3. Hudební nauka
1
1
1
1
1
-
-
Celkem:
2-2,5
2-2,5
3-4
3-4
3-4
2-3,5
2-3,5

Nepovinný předmět:
sborový zpěv nebo hra na nástroj
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
hudební nauka
-
-
-
-
-
1
1

 

Pěvecká hlasová výchova:
pro žáky od 7 let
Délka studia: 7 let
Předmět
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1. Pěvecká hlasová výchova (ind. nebo 2 žáci)
1
1
1
1
1-1,5
1-1,5
1-1,5
2. Komorní nebo sborový zpěv
-
-
-
-
1
1
1
3. Hudební nauka
1
1
1
1
1
-
-
Celkem:
2
2
2
3
3-3,5
2-2,5
2-2,5

Nepovinný předmět:
hra na nástroj
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
hudební nauka
-
-
-
-
-
1
1
Poznámka: jsou-li vyučováni dva žáci, jsou přítomni společně po celou dobu vyučovací hodiny, nikoliv individuálně po půl hodině.

 

Pěvecká hlasová výchova:
pro žáky od 7 let
Délka studia: 7 let
Předmět
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1. Hudebně pěvecká průprava
1
1
-
-
-
-
-
2. Přípravný sborový zpěv
1
1
-
-
-
-
-
3. Sborový zpěv
-
-
2
2
2
2-3
2-3
4. Hudební nauka
1
1
1
1
1
-
-
Celkem:
3
3
3
3
3
2-3
2-3

Nepovinný předmět:
hudební nauka
-
-
-
-
-
1
1II. stupeň základního studia

Studijní zaměření: komorní, souborová a orchestrální hra
Hra na klávesové, smyčcové, dechové nástroje, hra na cimbál, kytaru, akordeon a bicí nástroje s možností hry na příbuzné a elektronické nástroje:

pro žáky od 14 let a pro dospělé
Délka studia: 4 roky
Předmět
1.
2.
3.
4.
1.Hra na nástroj, příprava k souhře, improvizace a hra z listu
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
2.Čtyřruční hra, vokální a instrumentální doprovod, komorní, souborová a orchestrální hra, varhanní improvizace
2-3
2-3
2-3
2-3
Celkem:
2,5-4
2,5-4
2,5-4
2,5-4

Nepovinný předmět:
nauka o hudbě,
základy skladby, hra na nástroj
1
1
1
1
Poznámka: žáci, kteří neukončili studium hry na varhany nebo harfu v rozšířeném vyučování na I. stupni, mohou studovat hru na tyto nástroje na II. stupni, jestliže absolvovali na I. stupni studium hry na klavír. Hra na elektronické nástroje je určena především žákům, kteří ukončili I. stupeň ve hře na klavír, kontrabas, kytaru a akordeon. K vyučování hry na bicí nástroje jako hlavního předmětu se mohou přijmout žáci, kteří na I. stupni absolvovali hru na bicí nástroje jako nepovinný předmět

 

Studijní zaměření: příprava ke studiu na vysokých školách uměleckého směru, pedagogických a filozofických fakultách: pro žáky s předběžnou hudební průpravou. Hra na klávesové, smyčcové, strunné, dechové nástroje a akordeon.

Délka studia: 4 roky
Předmět
1.
2.
3.
4.
1. Nauka o hudbě
1-1,5
1-1,5
1-1,5
1-1,5
2. Hra na nástroj
1-2
1-2
1-2
1-2
3.Elementární improvizace - hudební doprovody k písním, hra na orffovské nástroje, základy taktování
0,5-1
0,5-1
0,5-1
0,5-1
Celkem:
2,5-4,5
2,5-4,5
2,5-4,5
2,5-4,5

Nepovinný předmět:
sborový zpěv
1
1
1
1

 

Rozšířené vyučování
Hra na klavír, varhany a harfu:
Předmět
3.
4.
5.
6.
7.
1. Hra na klavír, hra z listu, improvizace, čtyřruční hra, nácvik komorních partů
1,5-2,5
1,5-2,5
1,5-2,5
2,5
2,5
2. Hra na varhany, harfu
-
-
(1,5
1,5
1,5)
3. Doprovod, komorní hra
-
1
1
1
1
4. Hudební nauka
1
1
1
-
-
Celkem:
2,5-3,5
3,5-4,5
3,5-4,5
3,5
3,5

Nepovinný předmět:
sborový zpěv
1
1
1
1
1
základy skladby
-
-
-
1
1
hudební nauka
-
-
-
1
1

 

Hra na housle, violu, violoncello
Předmět
3.
4.
5.
6.
7.
1. Hra na housle, violu (po 4 letech hry na housle), violoncello, improvizace, hra z listu
1,5-2,5
1,5-2,5
1,5-2,5
2-2,5
2-2,5
2. Komorní hra,soubor, orchestr
1
1
1-2
1-2
1-2
3. Hudební nauka
1
1
1
-
-
4. Hra na klavír
-
-
0,5-1
0,5-1
0,5-1
Celkem:
3,5-4,5
3,5-4,5
4-6,5
3,5-5,5
3,5-5,5

Nepovinný předmět:
sborový zpěv, hra na nástroj
1
1
1
1
1
základy hudební skladby
-
-
-
1
1
hudební nauka
-
-
-
1
1Hra na dechové nástroje, hra na bicí nástroje
Předmět
3.
4.
1. Hra na nástroj, hra z listu, příprava k souhře
2-2,5
2-2,5
2. Komorní hra, soubor, orchestr
2-3
2-3
3. Hra na klavír
0,5
0,5
Celkem:
4,5-6
4,5-6
Nepovinný předmět:
sborový zpěv, hra na nástroj
1
1
hudební nauka
1
1

Všeobecné poznámky k učebním plánům hudebního oboru

Vyučování se organizuje takto:

1. Vyučuje se:
a) individuální hře na hudební nástroj, pěvecké výchově a zpěvu (včetně všech složek těchto předmětů uvedených v učebním plánu)
b) ve skupině dvou až čtyř žáků přípravě ke hře na nástroj, hře na elektronické klávesové nástroje, hře na zobcovou flétnu
c) ve skupině dvou žáků pěvecké hlasové výchově a hře na kytaru (hře na kytaru do 2., výjimečně do 3. ročníku I. stupně základního studia), přípravnému dechovému nástroji, čtyřruční hře, instrumentálnímu doprovodu, nástrojovému a pěveckému duu, základům hudební skladby, taktovací technice, základům dirigování
d) ve skupině dvou až devíti žáků komorní hře a zpěvu (dua-noneta)
e) ve skupině deseti až dvaceti žáků předmětům hudebně teoretickým, souborové hře a sborovému zpěvu
f) ve skupině dvaceti i více žáků instrumentálním souborům, pěveckým sborům a orchestrům

2. Orchestrální souborová nebo komorní hra a sborový zpěv mohou být vyučovány společně pro žáky základního studia I. a II. stupně. Má-li škola orchestr nebo sbor většího obsazení, vyučuje učitel jednu vyučovací hodinu navíc ve skupinách podle druhů nástrojů nebo hlasů.

3. Pro nácvik skladeb s náročným klavírním doprovodem, který nelze svěřit žákům, přidělí ředitel školy korepetici v rozsahu jedné až dvou vyučovacích hodin týdně na jednu třídu.

4. Starší začínající žáci jsou zařazeni do zvláštní skupiny hudební nauky.

Poznámka pro hudební obor ZUŠ
Obsah učiva se řídí platnými učebními osnovami pro ZUŠ (dříve LŠU) z let 1980-1991, jak byly postupně vydávány SPN Praha. Obsah učiva je možno upravit až do 30% jeho rozsahu tak, aby byla respektována osobitá tvořivost učitele, aby vznikl prostor pro individuální přístup k žákům a aby učební osnovy mohly být obohacovány o nové poznatky daného oboru.