Délka a organizace studia pro 5. až 7. roč. I. st. - ostatní ročníky naleznete v sekci Pro rodiče - Školní vzdělávací program