Délka a organizace studia pro 5. až 7. roč. I. st. - ostatní ročníky naleznete v sekci Pro rodiče - Školní vzdělávací program

Přípravné studium
Přípravné studium
pro děti 5 - 7leté Délka studia: 1 - 2 roky

Předmět
Přípravná taneční výchova
Celkový počet vyučovacích hodin týdně: 1 - 2


2. Základní studium - I. stupeň
Délka studia: 7 let

Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Taneční průprava
Současný tanec
Lidový tanec
Klasická taneční technika
Taneční praxe
Celkový počet hodin:
2 - 3
2-3
3-3,5
4 -4,5
4 -4,5
4 -4,5
4 -4,5

Poznámky:
1. Učební plán rozpracuje vedoucí tanečního oboru s ohledem na konkrétní podmínky do vlastního učebního plánu, který schvaluje ředitel školy. Rozpracovaný učební plán musí závazně dodržovat:

a) stanovený celkový počet týdenních vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících,

b) zařazení předmětu taneční průprava v 1. - 2. ročníku,

c) zařazení vyučovacího předmětu taneční praxe v 1. - 7. ročníku,

d) zařazení vyučovacích předmětů současný tanec, lidový tanec a klasická taneční technika ve 3. - 7. ročníku studia s tím, že podle specializace pedagoga, fyzických předpokladů a schopností žáků bude jeden z předmětů předmětem hlavním. Ostatní předměty budou podle specifických podmínek školy zařazovány v průběhu pětiletého studia, vždy ale v souladu s učebními osnovami předmětu. Obsah učiva může být tedy proměnlivý a pedagog k němu musí přistupovat tvůrčím způsobem podle svého učebního plánu během celého studijního cyklu.


2. Vyučovací předmět taneční praxe navazuje v 1. - 2. ročníku na předmět taneční průprava, ve 3. - 7. ročníku převážně na předmět hlavní.


3. Korepetice se používá v plném rozsahu učebního plánu.