Přihlášení

Pro přihlášení použijte rodné číslo žáka. Slouží pouze ke vstupu a přehlednému otevření všech předmětů. Pro následné zpracování dotazníku se již nepoužívá.


* S osobními údaji žáků je nakládáno v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení (EU) 2016/679).