Sdružení rodičů a přátel školy

P O Z V Á N K A

Vážení rodiče,

jménem výboru SRPŠ ZUŠ Liberec, z.s., Vás zvu na členskou schůzi,

která se koná v budově ZUŠ

v úterý 16. října 2018 od 17.00 hodin

v 1. patře – salónek č. 218

P R O G R A M

Zpráva o činnosti a hospodaření SRPŠ ZUŠ Liberec

Informace o záměrech pro školní rok 2018-2019

Schválení výše a způsobu úhrady příspěvků SRPŠ ZUŠ LIBEREC

Stávající výbor SRPŠ žádá rodiče, kteří mají zájem pracovat ve prospěch SRPŠ ZUŠ LIBEREC, aby se přihlásili členům výboru SRPŠ, u třídních učitelů svých dětí nebo u ředitele ZUŠ.

Liberec 25.9.2018

Ing. Radovan Havlík

předseda výboru SRPŠ ZUŠ Liberec, z.s.

 

 

VÝZVA

Milí rodiče,

jsme rádi, že své dítě vedete k hudbě, dramatickému či výtvarnému umění!

Na této škole kromě vzdělávání funguje dlouhodobě a spolehlivě sdružení rodičů a přátel školy SRPŠ ZUŠ Liberec a vy máte možnost se podílet na jeho činnosti. Můžete ovlivnit, na jaké další aktivity svým dětem přispějete!

Rádi vás přivítáme na jakékoli schůzi výboru!!!

 

Termíny jednání výboru SRPŠ ZUŠ LIBEREC, z. s.

16. 10. 2018 * 18:00 hodin * č. 218

20. 11. 2018 * 18:00 hodin * č. 218

18. 12. 2018 * 18:00 hodin * č. 218

Termín členské schůze SRPŠ ZUŠ LIBEREC, z. s.

16. 10. 2018 * 17:00 hodin * č. 218

 

******************************************************

Složení výboru SRPŠ ZUŠ Liberec, z. s.

JMÉNO TELEFON EMAIL
RADOVAN HAVLÍK 734 574 202 radovan.havlik@gmail.com
ELEONORA KOČÍ 777 102 614 Eleonora.Koci@seznam.cz
DAGMAR VAŇKOVÁ 602 405 849 dasa.vankova@volny.cz
VĚRA LANDSMANNOVÁ 604 927 567 vera.landsmannova@seznam.cz
ANDREA SUKOVÁ 732 240 035 ajkasu@seznam.cz

******************************************************

Zápis z členské schůze SRPŠ

konané dne 17. 10. 2017 naleznete zde....

******************************************************

Výběr příspěvku SRPŠ

Jak uhradit příspěvek SRPŠ? Více naleznete zde....

******************************************************

Stanovy SRPŠ

Naleznete zde....

Údaje SRPŠ ZUŠ LIBEREC, z. s.

IČO 051 09 442,  číslo účtu 200 106 2405 / 2010

******************************************************

Fond SRPŠ

Zdroje tvorby fondu SRPŠ:

- dobrovolné příspěvky
- dary od sponzorů nebo nadací
- dobrovolné vstupné z akcí spolupořádaných SRPŠ, aj.

Pravidla fondu SRPŠ

Naleznete zde....

Formulář žádosti o příspěvek z fondu SRPŠ

Naleznete zde....