Školní vzdělávací program

Vážení rodiče,

od 1. září 2012 mají základní umělecké školy v České republice povinnost zahájit výuku v přípravných odděleních a prvních ročnících I. a II. stupně podle svých vlastní školních vzdělávacích programů.

Od 1. září 2012 tak současní žáci pokračují podle stávajících učebních plánů a osnov a nově příchozí žáci a pokračující žáci v 1. ročníku II. stupně podle nového školního vzdělávacího programu.

Ve všech uměleckých oborech se jedná o přechodné období, ve kterém se nebudou změny týkat těch tříd kolektivní výuky, jejichž skupiny jsou složeny ze žáků různých ročníků. Ty se budou ve školním roce 2012/2013 vzdělávat podle stávajících učebních plánů a osnov.

V uveřejněném souboru naleznete celý text školního vzdělávacího programu ZUŠ Liberec (ŠVP ZUŠ LIBEREC) a Rámcový vzdělávací program vydaný v roce 2010 Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze (RVP ZUV).

Tomáš Kolafa, ředitel ZUŠ Liberec

ŠVP ZUŠ LIBEREC ke stažení

RVP ZUV ke stažení