Symfonický orchestr

Jakým žákům je soubor určen a co je hlavním cílem jeho činnosti ?

Tento orchestr je určen všem žákům 6. a vyšších ročníků ZUŠ, kteří hrají na hudební nástroj zastoupený v symfonickém orchestru. Do orchestru jsou žák zpravidla zařazován až po získání základních zkušeností v komorní hře nebo i přípravných souborech.

Symfonický orchestr navazuje ve školním roce 2016/2017 na dlouholetou tradici výuky pravidel a zákonitostí orchestrální hry. Sdružuje žáky hrající na smyčcové, dechové dřevěné i žesťové nástroje a bicí.

Orchestrální hra přirozeně doplňuje možnosti individuální výuky, žáci si mimo jiné osvojují sociální chování v rámci celku, stávají se jeho součástí, učí se souhře s ostatními nástroji a uplatňují své dovednosti získané v individuálních lekcích.

Účast žáků v orchestru je z hlediska školy velmi důležitá a žádoucí. Studium partů vychází ze třístupňového systému – individuální příprava partu, nácvik partů na dělených zkouškách nástrojových skupin a společné orchestrální zkoušky.

Členové orchestru 2017 / 2018

Housle

Ansorge Eliška

Čížková Eliška

Gardner Mariliah

Gardner Tristan Henry

Hajný Tomáš

Hrdá Veronika

Kakeš Adam

Kasan Václav

Kinská Pavla

Kozák Martin

Krupka Štěpán

Kurandová Kateřina

Landfeld Vít

Lukášková Alena

Martinovská Zuzana

Matrasová Kristýna

Mayerová Luiza

Novotná Anežka

Novotný Matyáš

Pánková Marta

Sadílková Aneta

Suchá Zuzana

Šafaříková Nathalie

Šálek Matěj

Shon Ondřej

Uretschlägerová Adéla

Vacek Medard

Vestfál Jiří

 

Viola

Čvančara Petr

Kadlecová Annelie

Šafaříková Adéla

Tužová Dominika

 

Violoncello

Fryč Jakub

Gabryšová Klára

Havlíková Barbora

Menzelová Zuzana

Podhorná Ann

Semerádová Hana

Šťovíčková Emma

Telekesová Klára

 

Kontrabas

Dostálová Nicola

Povolná Vendula

 

Příčná flétna

Knoppová Kristýna

Švomová Adéla

 

Hoboj

Horáková Daniela

 

Klarinet

Kunová Markéta

Lufinka Jakub

 

Fagot

Volf Eduard

 

Trubka

Breuer Vít

Hyška Jiří

 

Pozoun

Bobek Matyáš

Jakubec Jakub

 

Bicí

Fiala Jan

Shon Ondřej

Klavír

Baader Filip

 

Učitelé

Věra Kolafová, Jaroslav Nalezinek, Jarmil Kabeláč, Lenka Dvořáková

Pravidelné zkoušky

Symfonický orchestr zkouší pravidelně každou středu ve velkém sále od 16:30 do 18:05 hod.

Repertoár

Marc-Antoine Charpentier:Te Deum

Alec Rowley: Miniature Concerto pro klavír a orchestr

Jules Massenet: Meditace pro sólové housle a orchestr

Vítězslav Novák: Slovácká suita, část Zamilovaní

Vadim Petrov: Valašské intermezzo

Vadim Petrov: Píseň pro Janu Eyrovou

Jean Sibelius:.Andante festivo

Filmová hudba „Harry Potter“

Bedřich Smetana: Furiant z opery Prodaná nevěsta

 

Vystoupení

naleznete v KALENDÁŘI AKCÍ