Symfonický orchestr

Jakým žákům je soubor určen a co je hlavním cílem jeho činnosti ?

Tento orchestr je určen všem žákům 6. a vyšších ročníků ZUŠ, kteří hrají na hudební nástroj zastoupený v symfonickém orchestru. Do orchestru jsou žák zpravidla zařazován až po získání základních zkušeností v komorní hře nebo i přípravných souborech.

Symfonický orchestr navazuje ve školním roce 2016/2017 na dlouholetou tradici výuky pravidel a zákonitostí orchestrální hry. Sdružuje žáky hrající na smyčcové, dechové dřevěné i žesťové nástroje a bicí.

Orchestrální hra přirozeně doplňuje možnosti individuální výuky, žáci si mimo jiné osvojují sociální chování v rámci celku, stávají se jeho součástí, učí se souhře s ostatními nástroji a uplatňují své dovednosti získané v individuálních lekcích.

Účast žáků v orchestru je z hlediska školy velmi důležitá a žádoucí. Studium partů vychází ze třístupňového systému – individuální příprava partu, nácvik partů na dělených zkouškách nástrojových skupin a společné orchestrální zkoušky.

Členové orchestru 2018 / 2019

Housle

Baaderová Kateřina

Coufalová Eliška

Čížková Eliška

Hajný Tomáš

Hejlová Natálie

Hrdá Veronika

Kayalibay Elise

Kinská Pavla

Kozák Martin

Krupka Štěpán

Kurandová Kateřina

Landfeld Vít

Lukášková Alena

Martinovská Zuzana

Matrasová Kristýna

Mayerová Luiza

Novotná Anežka

Novotný Matyáš

Pánková Marta

Radostná Adéla

Sadílková Aneta

Suchá Zuzana

Šafaříková Nathalie

Šálek Matěj

Švitorková Alena

Uretschlägerová Adéla

Vacek Medard

Vestfál Jiří

 

Viola

Kadlecová Annelie

Plívová Adéla

Šafaříková Adéla

Tužová Dominika

 

Violoncello

Fryč Jakub

Gabryšová Klára

Gryčová Anna

Havlíková Barbora

Menzelová Zuzana

Podhorná Anna

Semerádová Hana

Šťovíčková Emma

Telekesová Klára

 

Kontrabas

Dostálová Nicola

Povolná Vendula

 

Příčná flétna

Knoppová Kristýna

Švomová Adéla

Vestfálová Lada

 

Hoboj

Horáková Daniela

 

Klarinet

Kunová Markéta

Křižanovská Sára

Lufinka Jakub

 

Fagot

Dibelka Marek

Volf Eduard

 

Trubka

Hyška Jiří

 

Bicí

Shon Ondřej

Stárek Josef

 

Klavír

Baader Filip

 

Učitelé

Věra Kolafová (dirigent, spodní smyčcové nástroje), Jaroslav Nalezinek (housle a violy), Jarmil Kabeláč (dechové nástroje), Lenka Dvořáková (klavír)

Pravidelné zkoušky

Symfonický orchestr zkouší pravidelně každou středu ve velkém sále od 16:30 do 18:05 hod.

Repertoár

Georges Bizet: L´Arlésienne Suite No. 2, Farandole

Ondřej Soukup, orchestrace L. Sommer: Kolja, malá suita z filmové hudby

John Williams, arr. Stephen Bulla: Star wars through the years

Vánoční koledy v úpravě Milana Uherka

 

Vystoupení

naleznete v KALENDÁŘI AKCÍ