Úplata za vzdělávání (školné)

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ POLOLETÍ
Přípravné studium
1.000,- Kč
Individuální vyučování
1.900,- Kč
Studium pro dospělé
10.000,- Kč
Sborový zpěv (Broučci)
750,- Kč
Sborový zpěv (Plamínek)
850,- Kč
Sborový zpěv (Hlavní sbor)
1.000,- Kč