Úplata za vzdělávání (školné)

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ POLOLETÍ
Přípravné studium
850,- Kč
1. – 3. ročník
900,- Kč
4. r. – II. stupeň
1.200,- Kč
Dospělí 10.000,- Kč