Úplata za vzdělávání (školné)

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ POLOLETÍ
Přípravné studium
800,- Kč
1. – 3. ročník
950,- Kč
4. r. – II. stupeň
1.200,- Kč
Studium pro dospělé
10.000,- Kč