Zápis žáků na školní rok 2020 / 2021

Zápis na rok 2020 / 2021 bude upřesněn dle aktuální situace

 

T ě š í m e   s e   n a   V á s

 

Kritéria, na jejichž základě přijímáme žáky do ZUŠ Liberec

Obecná:

1)  Schopnost samoobslužnosti a reagování na pokyny učitele, úroveň komunikačních dovedností dítěte.

2)  Charakteristika spolupráce dítěte při zápisu (aktivní, průměrná, pasivní).

Hudební:

1)  Intonační a rytmické předpoklady - zpěv lidové písně.

2)  Schopnost udržení tempa a opakování rytmického modelu např. tleskáním.

Taneční:

1)  Schopnost udržení tempa a opakování rytmického modelu např. tleskáním.

2)  Reagovat pohybem na změny v hudbě (pomalu, rychle, zastavení...).

3)  Předvést pohybovou představivost – zatančit podle jednoduchého zadání (ptáček, koník...).

4)  U dětí starší devíti let jsou v průběhu přijímacího řízení testovány také fyzické předpoklady (držení těla, ohebnost, předklon, nárty...).

Výtvarná:

1)  Uchazeč o přípravné studium, 1. a 2. ročník prvního stupně dokáže dle pokynů učitele samostatně nakreslit barevně ilustraci ke známé pohádce (postavy, zvířata).

2)  Uchazeč o studium v 3. a vyšším ročníku prvního stupně a ve druhém stupni dokáže samostatně nakreslit studii vlastní ruky (stínovaná kresba tužkou) a kresbu lidské postavy zpaměti (kresba tužkou).

Literárně-dramatická:

1)  Dobře vyslovovat a artikulovat bez zjevných vad výslovnosti dle věku dítěte.

2)  Předvést základní pohybové dovednosti – postoj, chůze, poskok dle věku dítěte.

3)  Formou etud reagovat na pokyny učitele, hodnotí se míra tvořivosti dle věku dítěte.

4)  Číst text se správnou dikcí (četba textu se nevyžaduje u zájemců o přípravné studium prvního stupně).