Zápis žáků na školní rok 2020 / 2021

budova ZUŠ Liberec ve Frýdlantské ulici

H U D E B N Í    O B O R

h r a   n a   h u d e b n í   n á s t r o j  a  s ó l o v ý   z p ě v

pro děti od 5 let (k 1. 9. 2020) ve hře na zobcovou flétnu, housle a violoncello

pro děti od 6 let (k 1. 9. 2020) ve hře na klavír

pro děti od 7 do 18 let, popř. dospělé (k 1. 9. 2020) ve hře na všechny hudební nástroje a sólový zpěv

od pondělí 1. června do pátku 5. června mezi 13. a 17. hodinou

připravte si lidovou píseň

 

s b o r o v ý    z p ě v    S e v e r á č e k

pro děti od 5 let do 9 let (k 1. 9. 2020)

od úterý 2. června do čtvrtka 4. června od 14.30 do 17.30 hodin

připravte si lidovou píseň

 

T A N E Č N Í   O B O R

pro děti od 5 let do 7 let (k 1. 9. 2020), přípravná taneční výchova

pro děti od 7 let a starší (k 1. 9. 2020)

od pondělí 8. června do středy 10. června mezi 13. a 18. hodinou

 

V Ý T V A R N Ý   O B O R

pro děti od 5 let do 7 let (k 1. 9. 2020), přípravná výtvarná výchova

pro děti od 7 let a starší (k 1. 9. 2020)

od pondělí 1. června do středy 3. června mezi 13. a 18. hodinou

s sebou vezměte pastelky, voskovky, čtvrtky formátu A4

 

LITERÁRNĚ  DRAMATICKÝ OBOR

pro děti od 5 let do 7 let (k 1. 9. 2020), přípravná dramatická výchova

pro děti od 7 let a starší (k 1. 9. 2020)

od pondělí 1. června do středy 3. června mezi 13. a 18. hodinou

 

 

detašované pracoviště Hrádek nad Nisou

H U D E B N Í    O B O R

h r a   n a   h u d e b n í   n á s t r o j

hra na klavír, zobcovou flétnu, klarinet, saxofon

pro děti od 7 let a starší (k 1. 9. 2020)

středa 3. června 2020 mezi 16. a 18. hodinou

v budově ZŠ T. G. Masaryka v Komenského ulici

 

detašované pracoviště Chrastava

H U D E B N Í    O B O R

h r a   n a   h u d e b n í   n á s t r o j

hra na zobcovou flétnu, klarinet, saxofon, keyboard

pro děti od 7 let a starší (k 1. 9. 2020)

v úterý 2. června 2020 od 12:00 do 18:00 hodin

ve středu 3. června 2020 od 12:00 do 15:30 hodin

ve čtvrtek 4. června 2020 od 12:00 do 18:00 hodin

Turpišova ul. 407 v 1. patře č. 205

 

detašované pracoviště Chrastava

V Ý T V A R N Ý   O B O R

pro děti od 5 let do 7 let (k 1. 9. 2020),

přípravná výtvarná výchova

pro děti od 7 let a starší (k 1. 9. 2020)

v pondělí 1. 6. 2020

mezi 12. a 17. hodinou

Turpišova ul. 407 v 1. patře č. 205


T ě š í m e   s e   n a   V á s

 

Kritéria, na jejichž základě přijímáme žáky do ZUŠ Liberec

Obecná:

1)  Schopnost samoobslužnosti a reagování na pokyny učitele, úroveň komunikačních dovedností dítěte.

2)  Charakteristika spolupráce dítěte při zápisu (aktivní, průměrná, pasivní).

Hudební:

1)  Intonační a rytmické předpoklady - zpěv lidové písně.

2)  Schopnost udržení tempa a opakování rytmického modelu např. tleskáním.

Taneční:

1)  Schopnost udržení tempa a opakování rytmického modelu např. tleskáním.

2)  Reagovat pohybem na změny v hudbě (pomalu, rychle, zastavení...).

3)  Předvést pohybovou představivost – zatančit podle jednoduchého zadání (ptáček, koník...).

4)  U dětí starší devíti let jsou v průběhu přijímacího řízení testovány také fyzické předpoklady (držení těla, ohebnost, předklon, nárty...).

Výtvarná:

1)  Uchazeč o přípravné studium, 1. a 2. ročník prvního stupně dokáže dle pokynů učitele samostatně nakreslit barevně ilustraci ke známé pohádce (postavy, zvířata).

2)  Uchazeč o studium v 3. a vyšším ročníku prvního stupně a ve druhém stupni dokáže samostatně nakreslit studii vlastní ruky (stínovaná kresba tužkou) a kresbu lidské postavy zpaměti (kresba tužkou).

Literárně-dramatická:

1)  Dobře vyslovovat a artikulovat bez zjevných vad výslovnosti dle věku dítěte.

2)  Předvést základní pohybové dovednosti – postoj, chůze, poskok dle věku dítěte.

3)  Formou etud reagovat na pokyny učitele, hodnotí se míra tvořivosti dle věku dítěte.

4)  Číst text se správnou dikcí (četba textu se nevyžaduje u zájemců o přípravné studium prvního stupně).

 

Náhradní termín pro přijímací zkoušky se koná v ZUŠ Liberec, Frýdlantské ulici pro všechny obory ve středu 10. 6. 2020 v 16:30 hodin - informace o místě konání naleznete ve vrátnici školy.

 

Výsledky zápisu budou zveřejněny 18. 6. 2020 od 15 hodin

Nahlédnutí do protokolu je možné v pátek 12. 6. 2020 od 13 do 16 hodin

Dodačné zapisování žáků lze uskutečnit v prvním záříjovém týdnu 2020 pouze v oborech,

ve kterých není naplněna kapacita školy.