KOMORNÍ ORCHESTR

Komorní orchestr byl založen v květnu 2014 z žáků, kteří se zúčastnili projektu Comenius (2010 - 2012) a navázal na dlouholetou tradici předchozích komorních orchestrů ZUŠ.

Komorní orchestr ZUŠ je primárně smyčcovým orchestrem. Hraje ve složení I. a II. housle, viola, violoncello a kontrabas. Příležitostně je rozšířen o jiné hudební nástroje. Byl založen pro pokročilejší žáky, kteří zvládnou zahrát náročnější repertoár. Žáci mají možnost poznávat repertoár komorní hudby, nové hudební formy, jiné harmonické vazby. Učí se pracovat více detailně v souhře po stránce technické a výrazové. Žáci realizují své dovednosti také ve školním symfonickém orchestru a v jiných hudebních seskupeních.

Repertoár tvoří především hudba klasická, je doplněna i hudbou filmovou.

 

Členové orchestru 2022 / 2023

Bašinová Isabela                    violoncello

Bureš Kevin                           violoncello

Čížková Eliška                       housle

Feřtová Anežka                       housle

Feřtová Eliška                        violoncello

Janáková Viola                       housle

Janák Tadeáš                           housle

Kramářová Adéla                    housle

Maděra Jakub                         kontrabas

Pánek Nikolas                        housle

Pazourová Marie                    housle

Putíková Adéla                       viola

Radostná Adéla                      housle

Suchánek Tadeáš                    viola

Šitinová Kamila                     violoncello

Šťovíčková Emma                 violoncello

Uretschlägerová Adéla           housle

Uretschlägerová Aneta           viola

Vestfál Jiří                              housle

 

Učitelé

Věra Kolafová

 

Pravidelné zkoušky

Pátek 15:15 - 16:30 hodin, č. 324 nebo ve velkém sále

 

Repertoár

E. Grieg: Peer Gynt, suita č. 1, Tanec Anitry, Asina smrt

K. Jenkins: Palladio, 1. věta

B Britten: Simple Symphony, 3. a 4. věta

 

Vystoupení

naleznete v KALENDÁŘI AKCÍ

Tradice Kvalita Porozumění