JUNIORI

Smyčcový orchestr Juniori navazuje v nástrojové vyspělosti na přípravný, mladší soubor Bambini. Je složen převážně z žáků čtvrtých a pátých ročníků prvního stupně individuální výuky. Hrají zde však  také žáci mimo tento rámec (mladší i starší).  Orchestr zajišťuje svou náročnou prací při zkouškách a veřejných vystoupeních umělecký růst všech svých členů, a to nepostradatelnou praxí ve hře na hudební nástroj. Spolupracují také talentovaní žáci z klavírního a někdy i z dechového oddělení. Během zkoušek se mladí hudebníci seznamují s některými odbornými pojmy, které dosud neznali. Zavádějí hudební teorii do praxe, učí se ohleduplnosti ke svým spoluhráčům a poznávají, jak  je důležitá disciplína a zodpovědnost při umělecké práci v kolektivu.  Při hře vnímají gesta a pokyny dirigenta, reagují na změny rytmické a dynamické, učí se vystupování a chování na jevišti. Tím vším, podle míry svého talentu, rozvíjejí svou muzikálnost. Po získání potřebné praxe se velké procento žáků stává členy symfonického orchestu ZUŠ Liberec. Je jen málo základních uměleckých škol v celé ČR, které mohou svým žákům nabídnout účast v tak velkém orchestru.

 

Členové orchestru 2023 / 2024

Housle

Bašová Hana

Fričová Stela

Geislerová Ema

Harazinová Tereza

Hauková Lea

Hercíková Zuzana

Houšková Marie

Hušek Jakub

Imerlishvili Miriam

Konousková Barbora

Kramářová Beáta

Manoilova Anna

Michálková Pavlína

Pavlů Zuzana

Popeláková Barbora Vilma

Řeháková Rozárie

Severa František

Spiridovych Solomiia

Staňková Dorota

Stojka Kamila

Šafránková Markéta

Šíma Jiří

Šimková Eliška

Tichá Žofie

Tomešová Viktorie

Uhýrek Mikuláš

Uhýrek Vojtěch

Urbanová Michaela

Vomáčková Ema

Zrník Vojtěch

Žežulková Josefína

 

Viola

Dvořák Jan

 

Violoncello

Basl Matouš Gorazd

Čepelková Alena

Hrůzová Rozálie

Konířová Johanka

Pazourová Apolena

Stárek David

Starý Martin

Vojáčková Amélie

 

 

Učitelé

BENDOVÁ Zuzana (dirigent, housle, viola)

GROBÁROVÁ Dagmar (dirigent, housle, viola)

SANVITO Vladimíra (violoncello, kontrabas)

 

Repertoár:

P. Lajos: Rytířské hry

P. Lajos: Tanec panošů

M.W. Šteyer: Adventní píseň "Co již dávní proroci"

M.W. Šteyer: Adventní píseň "Aj slyšte národové"

J. Powell (úprava Z. Bendová): Jak vycvičit draka

G. Kingsley (úprava D. Grobárová): Popcorn

K. Svoboda: 3 oříšky pro popelku


Vystoupení

naleznete v KALENDÁŘI AKCÍ

Tradice Kvalita Porozumění