PLAMÍNEK

Plamínek je čtvrtým a nejstarším přípravným oddělením Severáčku. Sdružuje děti od 3. do 6. třídy základní školy. V Plamínku děti rozvíjejí pěvecké dovednosti získané v mladších přípravných odděleních Broučci zpěváčci I a II. Kromě zpěvu lidových a umělých písní v jedno či vícehlasých úpravách se učí také základům hudební teorie a hudebních dějin, procvičují intonaci i rytmus, nacvičují choreografie. Děti Plamínku zkouší dvakrát týdně a mají též jednou za 14 dní individuální hlasovou průpravu. Plamínek pravidelně vystupuje v rámci tradičních koncertů Severáčku (Jarní, Vánoční, Novoroční), zpívá ale také na samostatných koncertech po celé České republice v rámci recipročních kontaktů s jinými dětskými sbory. Vybrané děti Plamínku účinkují také v operních představeních Divadla F. X. Šaldy - Bohéma, Příhody lišky Bystroušky, Jakobín. Plamínek má každoroční čtyřdenní soustředění v Oldřichově v Hájích, nejstarší děti Plamínku pak čeká během letních prázdnin soustředění spolu s Koncertním sborem Severáčku v Letařovicích.

Členové sboru 2022 / 2023

ARCHALOUSOVÁ Vanesa

BENEŠOVÁ Eliška

BERÁNEK Ondřej

BRUNCLÍKOVÁ Tereza

DĚDKOVÁ Emma

DIVIŠOVÁ Kateřina

DLABOLA Jaroslav

DOBYCHINA Daryna

DOLENSKÁ Isabel

HAKOVÁ Lucie

HOLINOVÁ Hana

HUDCOVÁ Samanta

HŮLKA Jiří

HÚSKOVÁ Eliška

CHARVÁTOVÁ Ella

JANĎOURKOVÁ Johanka

JIN Xinyu

JOSÍFKOVÁ Tereza

KAVANOVÁ Karolína

KAVKOVÁ Nela

KOZYNETS Viktorie

MAKARYSHYN Ivan

MAURICOVÁ Julie

MIČJAROVÁ Sofie

MOHROVÁ Michaela

NĚMCOVÁ Kateřina

PACLT Jonáš

POLÁKOVÁ Alice Eva

POMPOVÁ Alžběta

RAULIM Jakub

ŘÍHOVÁ Adriana Lilly

SEDLÁŘOVÁ Magdaléna

SCHNEIDEROVÁ Alžběta

SLÁMOVÁ Sára

SOMMEROVÁ Adéla

SOMMEROVÁ Anna

STEJSKAL Jakub

STOJKA Kamila

STREJČKOVÁ Ema

ŠAŠKOVÁ Antonie

ŠIDLOFOVÁ Lucie

ŠULCOVÁ Anna

TELEKESOVÁ Terezie

TOKAROVÁ Linda

TŘÍSKOVÁ Jana

TURČÍKOVÁ Karolína

VALENTIN Jana

VÁLKOVÁ Veronika

VALOUŠKOVÁ Julie

VALOUŠKOVÁ Magdaléna

VESELÁ Stella

ZELEROVÁ Anděla

ZELEROVÁ Marie

ZÍTKOVÁ Barbora

ŽÁK Matyáš

Učitelé

Silvie Langrová, Radka Fryčová, sbormistryně a hlasová průprava

Eva Dvořáková, klavírní spolupráce

Pravidelné zkoušky

Pondělí 14:40 - 15:45 hodin

Pátek 14:40 - 15:50 hodin

malý sál

Repertoár

lidové písně v úpravě Miroslava Raichla: Louka, louka, U sušeda dobra voda, A čo koho do toho, Koupala se Fridolínka, Zbojník Don Pedro

Johann Sebastian Bach: Selská kantáta

Antonín Dvořák: Voda a pláč, Jablko (z cyklu Moravské dvojzpěvy)

Jan Malát: Já si zpívám

Jolana Saidlová: Bílou cestičkou,  Nevděční koledníci, Sněhový kánon (z cyklu Bílou cestičkou)

Vystoupení

naleznete v KALENDÁŘI AKCÍ

 

Více informací naleznete na oficiálních stránkách Severáčku

Tradice Kvalita Porozumění