ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

 

Škola zpracovává zprávu o hospodaření, jejíž součástí jsou roční účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztráty včetně příloh). Tuto zprávu škola odesílá na obchodní rejstřík, kde jsou tyto informace veřejně přístupné.

 

Část informací o hospodaření je uveřejněna ve výroční zprávě školy.

Tradice Kvalita Porozumění