BAMBINI

Smyčcový soubor Bambini je přípravný soubor. Je složen převážně z žáků třetích ročníků prvního stupně smyčcového oddělení. Do souboru mohou být zařazeni i nadaní žáci z nižších ročníků. Smyslem a posláním souboru je seznámení se se základy orchestrální hry. Žáci se učí intonační souhře v unisonu, následně ve vícehlasu, učí se rytmické a smykové souhře, učí se hrát dynamiku (piano, forte), učí se vnímat pokyny a gesta dirigenta. Učí se kolektivní spolupráci, dbají na kázeň a snaží se pracovat ve prospěch kolektivu.

Společnou a soustavnou prací vytváří dobré základy a návyky pro další studium v souborech na vyšších stupních. Repertoár souboru se skládá z krátkých skladeb, v základní poloze, v jednoduché formě a harmonii.

Členové souboru 2020 / 2021

Housle

Bělohlávková Ema

Bekr Antonín

Gamza Isabella

Geislerová Emma

Hercíková Zuzana

Pánek Nikolas

Pluhař Lukáš

Popeláková Barbora

Sobotková Klára

Šíma Jiří

Šourková Antonie

Uhýrek Mikuláš

Zrník Vojtěch

Violoncello

Balharová Sofie

Bureš Kevin

Feřtová Eliška

Hrůzová Rozálie

Kmínková Mariana

Myslivcová Tereza

Samoelová Elen

Stárek David

Svobodová Hana

Učitelé

Věra Kolafová, Miloš Bařinka

Pravidelné zkoušky

Středa od 14:40 - 15:50 hodin, velký sál ZUŠ

Repertoár

Cyklus lidových písní Studánka

vánoční koledy

Vystoupení

naleznete v KALENDÁŘI AKCÍ

Tradice Kvalita Porozumění