JUNIORI

Smyčcový orchestr Juniori navazuje v nástrojové vyspělosti na přípravný, mladší soubor Bambini. Je složen převážně z žáků čtvrtých a pátých ročníků prvního stupně individuální výuky. Hrají zde však  také žáci mimo tento rámec (mladší i starší).  Orchestr zajišťuje svou náročnou prací při zkouškách a veřejných vystoupeních umělecký růst všech svých členů, a to nepostradatelnou praxí ve hře na hudební nástroj. Jsou zde zastoupeny všechny čtyři smyčcové skupiny, základ každého velkého symfonického orchestru – housle, violy, violoncella a kontrabasy. Spolupracují také talentovaní žáci z klavírního a někdy i z dechového oddělení. Během zkoušek se mladí hudebníci seznamují s některými odbornými pojmy, které dosud neznali. Zavádějí hudební teorii do praxe, učí se ohleduplnosti ke svým spoluhráčům a poznávají, jak  je důležitá disciplína a zodpovědnost při umělecké práci v kolektivu.  Při hře vnímají gesta a pokyny dirigenta, reagují na změny rytmické a dynamické, učí se vystupování a chování na jevišti. Tím vším, podle míry svého talentu, rozvíjejí svou muzikálnost. Po získání potřebné praxe se velké procento žáků stává členy symfonického orchestu ZUŠ Liberec. Je jen málo základních uměleckých škol v celé ČR, které mohou svým žákům nabídnout účast v tak velkém orchestru.

Členové orchestru 2021 / 2022

Housle

Baudyš Jan                                                    

Fedurcová Magdalena                                   

Flemrová Nelly    

Fojtíček David      

Fukárek Tomáš               

Gamza Isabella                         

Geislerová Emma 

Hercíková Michaela       

Hercíková Zuzana

Houšková Marie             

Kasper David                            

Kellerová Kristýna                                 

Kmetyo Emma

Konousková Barbora

Mártonová Františka

Maruškevičová Ella

O´Grady Nora

Pazourová Marie

Pěnička Michael

Pluhař Lukáš

Popova Anastasia

Prokopová Magdaléna

Řezníčková Eliška

Sobotková Klára

Sovová Klára

Stará Kristýna

Šeflová Magdaléna

Šíma Jiří

Šourková Antonie

Zástěra Jan

Viola

Suchánek Tadeáš

Violoncello

Adamčiaková Tereza

Bureš Kevin

Havrda Marek

Hrůzová Rozálie

Myslivcová Tereza

Samoelová Elen

Stárek David

Svobodová Hana

Vanerová Natálie

Kontrabas

Vojtěch Matěj

Učitelé

NALEZINEK Jaroslav (dirigent), BENDOVÁ Zuzana (housle, viola), SANVITO Vladimíra (violoncello, kontrabas)

Další učitelé, kteří připravují své žáky pro hru v orchestru:

A. Langrová,   D. Grobárová,  N. Lomtadze,   O. Patlatyj,   P. Matěják,  O. Doubová, M. Bařinka, V. Kolafová, M. Opletalová, T. Hybrant

Pravidelné zkoušky

Úterý, velký sál ZUŠ a jeho dvě přísálí, 15:40 - 17:15 hodin

Repertoár

Petr Iljič Čajkovskij – Můj Anděl

Rolf Lovland – Píseň z Rajské zahrady

Edward Elgar – Melodie

Adolphe Adam – Galop

Vystoupení

naleznete v KALENDÁŘI AKCÍ

Tradice Kvalita Porozumění