JUNIORI

Smyčcový orchestr Juniori navazuje v nástrojové vyspělosti na přípravný, mladší soubor Bambini. Je složen převážně z žáků čtvrtých a pátých ročníků prvního stupně individuální výuky. Hrají zde však  také žáci mimo tento rámec (mladší i starší).  Orchestr zajišťuje svou náročnou prací při zkouškách a veřejných vystoupeních umělecký růst všech svých členů, a to nepostradatelnou praxí ve hře na hudební nástroj. Spolupracují také talentovaní žáci z klavírního a někdy i z dechového oddělení. Během zkoušek se mladí hudebníci seznamují s některými odbornými pojmy, které dosud neznali. Zavádějí hudební teorii do praxe, učí se ohleduplnosti ke svým spoluhráčům a poznávají, jak  je důležitá disciplína a zodpovědnost při umělecké práci v kolektivu.  Při hře vnímají gesta a pokyny dirigenta, reagují na změny rytmické a dynamické, učí se vystupování a chování na jevišti. Tím vším, podle míry svého talentu, rozvíjejí svou muzikálnost. Po získání potřebné praxe se velké procento žáků stává členy symfonického orchestu ZUŠ Liberec. Je jen málo základních uměleckých škol v celé ČR, které mohou svým žákům nabídnout účast v tak velkém orchestru.

 

Členové orchestru 2022 / 2023

Housle

Dóšová Rhiana
Dvořák Jan
Fedurcová Magdalena
Flemrová Nelly
Fričová Stella
Gamza Isabella
Geislerová Emma
Hercíková Zuzana
Hušek Jakub
Kasper David
Kellerová Kristýna
Kmetyo Emma
Konousková Barbora
Košátková Martina
Kramářová Beáta
Křížková Barbora
Mártonová Františka
Maruškevičová Ella
Pechová Hana
Pluhař Lukáš
Popeláková Barbora
Prokopová Magdaléna
Řeháková Rozárie
Řezníčková Eliška
Severa František
Sobotková Klára
Spiridovych Solomiia
Stará Kristýna
Stojka Kamila
Šeflová Magdaléna
Šíma Jiří
Šourková Antonie
Tichá Žofie
Tomešová Viktorie
Uhýrek Mikuláš
Vomáčková Ema
Zrník Vojtěch

Violoncello

Adamčiaková Tereza
Balharová Sofie
Basl Matouš
Bureš Kevin
Čepelková Alena
Hrůzová Rozálie
Konířová Johanka
Samoelová Elen
Stárek David
Svobodová Hana
Vojáčková Amálie

 

Učitelé

BENDOVÁ Zuzana (dirigent, housle, viola)

GROBÁROVÁ Dagmar (dirigent, housle, viola)

SANVITO Vladimíra (violoncello, kontrabas)

 

Další učitelé, kteří připravují své žáky pro hru v orchestru:

A. Langrová,  N. Lomtadze,   O. Patlatyj,   P. Matěják,  O. Doubová, M. Bařinka, V. Kolafová, M. Opletalová, T. Hybrant

 

Repertoár:

Jaroslav Krček - Lidový tanec z Plzeňska
Jaroslav Krček - Tanec z Čáslavska
Michael Praetorius - In dulci jubilo
Franz Schubert - Ständchen
francouzská vánoční píseň
Tichá noc
Narodil se Kristus Pán


Vystoupení

naleznete v KALENDÁŘI AKCÍ

Tradice Kvalita Porozumění