KOMORNÍ ORCHESTR

Komorní orchestr byl založen v květnu 2014 z žáků, kteří se zúčastnili projektu Comenius (2010 - 2012). Byl nastudován první program, který komorní orchestr předvedl v červnu 2014 na koncertě v kostele v Ostašově a na Zahradních slavnostech v Jedličkově ústavu. V letech 2015 a 2018 pod vedením Marcely Mikoláškové získal 1. místo ve své kategorii v ústředním kole soutěže ZUŠ ve hře smyčcových souborů a orchestrů.

Komorní orchestr ZUŠ je primárně smyčcovým orchestrem. Hraje ve složení I. a II. housle, viola, violoncello, kontrabas. Příležitostně je rozšířen o jiné hudební nástroje. Byl založen pro pokročilejší žáky, kteří zvládnou zahrát náročnější repertoár. Žáci mají další možnost poznávat repertoár komorní hudby, nové hudební formy, jiné harmonické vazby. Učí se pracovat více detailně, technicky, rytmicky a výrazově.

Žáci uplatňují své dovednosti také ve školním symfonickém orchestru a v jiných hudebních seskupeních.

Repertoár tvoří především hudba klasická, je doplněna i hudbou filmovou.

Členové orchestru 2020 / 2021

Bašinová Isabela                    violoncello

Čížková Eliška                       housle

Feřtová Anežka                      housle

Gabryš Matyáš                       housle

Janáková Viola                      housle

Kramářová Adéla                   housle

Lengyel Filip                          housle

Menzelová Zuzana                 violoncello

Radostná Adéla                      housle

Rydvan Václav                      housle

Šafaříková Adéla                   viola

Šálek Matěj                            housle

Šitinová Kamila                     violoncello

Šťovíčková Emma                 violoncello

Uretschlägerová Adéla          housle

Uretschlägerová Aneta          viola

Vestfál Jiří                             housle

Učitelé

Věra Kolafová

Pravidelné zkoušky

Pátek 14:40 - 16:10 hodin, č. 223 nebo ve velkém sále

Repertoár

W. A. Mozart: Malá noční hudba, 1. věta

Edvard Grieg: Suita z Holbergových časů - část Preludium, Sarabanda, Air, Rigaudon

Antonio Vivaldi: Koncert in F pro flétnu, smyčce a cembalo

Karl Jenkins: Palladio

Astor Piazzolla: Oblivion

Vystoupení

naleznete v KALENDÁŘI AKCÍ

Tradice Kvalita Porozumění