PLAMÍNEK

Plamínek je čtvrtým a nejstarším přípravným oddělením Severáčku. Sdružuje děti od 3. do 6. třídy základní školy. V Plamínku děti rozvíjejí pěvecké dovednosti získané v mladších přípravných odděleních Broučci zpěváčci I a II. Kromě zpěvu lidových a umělých písní v jedno či vícehlasých úpravách se učí také základům hudební teorie a hudebních dějin, procvičují intonaci i rytmus, nacvičují choreografie. Děti Plamínku zkouší dvakrát týdně a mají též jednou za 14 dní individuální hlasovou průpravu. Plamínek pravidelně vystupuje v rámci tradičních koncertů Severáčku (Jarní, Vánoční, Novoroční), zpívá ale také na samostatných koncertech po celé České republice v rámci recipročních kontaktů s jinými dětskými sbory. Vybrané děti Plamínku účinkují také v operních představeních Divadla F. X. Šaldy - Bohéma, Příhody lišky Bystroušky, Jakobín. Plamínek má každoroční čtyřdenní soustředění v Oldřichově v Hájích, nejstarší děti Plamínku pak čeká během letních prázdnin soustředění spolu s Koncertním sborem Severáčku v Letařovicích.

Členové sboru 2021 / 2022

Neaktualizováno

Učitelé

Silvie Langrová, Radka Fryčová, sbormistryně a hlasová průprava

Eva Dvořáková, klavírní spolupráce

Pravidelné zkoušky

Pondělí 14:40 - 15:45 hodin

Pátek 14:40 - 15:50 hodin

malý sál

Repertoár

lidové písně v úpravě Miroslava Raichla: Louka, louka, U sušeda dobra voda, A čo koho do toho, Koupala se Fridolínka, Zbojník Don Pedro

Johann Sebastian Bach: Selská kantáta

Antonín Dvořák: Voda a pláč, Jablko (z cyklu Moravské dvojzpěvy)

Jan Malát: Já si zpívám

Jolana Saidlová: Bílou cestičkou,  Nevděční koledníci, Sněhový kánon (z cyklu Bílou cestičkou)

Vystoupení

naleznete v KALENDÁŘI AKCÍ

 

Více onformací naleznete na oficiálních stránkách Severáčku

Tradice Kvalita Porozumění