SYMFONICKÝ ORCHESTR

Symfonický orchestr je určen všem žákům 6. a vyšších ročníků ZUŠ (mimořádně disponovaní i mladší), kteří hrají na hudební nástroj zastoupený v symfonickém orchestru. Do orchestru je žák zpravidla zařazován až po získání základních zkušeností v komorní hře nebo v přípravných smyčcových a dechových souborech.

Symfonický orchestr má v ZUŠ dlouholetou tradici. Sdružuje žáky hrající na smyčcové, dechové dřevěné i žesťové nástroje, bicí a klavír. Spolupracuje s orchestry ZUŠ v České republice a se zahraničními orchestry (Německo, Švédsko, Nizozemí, Slovensko, Polsko).

Orchestrální hra přirozeně doplňuje možnosti individuální výuky, žáci si mimo jiné osvojují sociální chování ve věkově různorodém kolektivu, stávají se jeho součástí, učí se souhře s ostatními nástroji a uplatňují své dovednosti získané v individuálních lekcích.

Účast žáků v orchestru je z hlediska školy velmi důležitá a žádoucí. Studium partů vychází ze třístupňového systému – individuální příprava partu, nácvik partů na dělených zkouškách nástrojových skupin a společné orchestrální zkoušky.

V červnu roku 2019 získal Symfonický orchestr 2. místo na mezinárodní soutěži v belgickém Neerpeltu. V květnu roku 2022 získal 1. místo v ústředním kole soutěže ZUŠ v orchestrální hře v Olomouci.

Repertoár tvoří klasická hudba, hudba filmová, muzikálová a populární.

 

Členové orchestru 2023 / 2024

Adamčiaková Tereza         violoncello

Bureš Kevin                      violoncello    

Černíková Alice                 housle                              

Feřtová Anežka                 housle                     

Feřtová Eliška                   violoncello                       

Flemrová Nelly                  housle

Fojtíček David                   housle                       

Fojtíček Eduard                 klavír

Havrda Marek                   violoncello

Hercíková Michaela           housle              

Hofrichter Marek               kontrabas                   

Janáková Viola                  housle                      

Kareis Štěpán                   housle                        

Kasper David                    housle

Kmetyo Emma                  housle

Košátková Martina            housle

Koutná Karolina                 příčná flétna

Kramářová Adéla              housle                  

Krauseová Daniela            housle                

Křižanovská Sára              klarinet                  

Křižanovský Michael          kontrabas            

Kuntová Žaneta                 příčná flétna

Lacman Kryštof                 klarinet¨

Mártonová Františka          housle

Maruškevičová Ella           housle

Myslivcová Tereza            violoncello

Němcová Julie                  violoncello                       

Novotná Lenka                  housle                      

O´Grady Nora                   housle                        

Pánek Nikolas                   housle                       

Pazourová Marie               housle                   

Pěnička Michael                housle                    

Peša Alan                         housle                              

Pleštilová Karolína             fagot                

Pluhař Lukáš                     housle

Prokopová Magdaléna       housle

Radostná Adéla                 housle

 Roudnická Alžběta           trombon                

Rydvan Václav                  housle                      

Řezníčková Eliška             housle

Sobotková Klára                housle

Stará Kristýna                   housle

Suchánek Tadeáš             viola                   

Svoboda Šimon                 housle

Šeflová Adéla                    hoboj

Ševčík Václav                   klarinet                       

Šitinová Kamila                 violoncello                    

Škoda Adam                     bicí

Šourková Antonie              housle

Tichá Anežka                    fagot

Tužová Antonie                 harfa

Uretschlagerová Aneta      viola          

Valášek David                   bicí           

Vaňková Anna                   trombon                       

Vestfálová Jana                hoboj                     

 

Učitelé

Věra Kolafová (dirigent, spodní smyčcové nástroje), Miloš Bařinka (housle a violy), Jarmil Kabeláč (dechové nástroje)

 

Pravidelné zkoušky

Středa od 16:30 do 18:15 hodin, velký sál ZUŠ

 

Repertoár

A.L. Webber: Symphonic reflections

Vadim Petrov: Nokturno in G

koledy v úpravě Milana Uherka

 

Vystoupení

naleznete v KALENDÁŘI AKCÍ

Tradice Kvalita Porozumění