SYMFONICKÝ ORCHESTR

Symfonický orchestr je určen všem žákům 6. a vyšších ročníků ZUŠ (mimořádně disponovaní i mladší), kteří hrají na hudební nástroj zastoupený v symfonickém orchestru. Do orchestru je žák zpravidla zařazován až po získání základních zkušeností v komorní hře nebo v přípravných smyčcových a dechových souborech.

Symfonický orchestr má v ZUŠ dlouholetou tradici. Sdružuje žáky hrající na smyčcové, dechové dřevěné i žesťové nástroje, bicí a klavír. Spolupracuje s orchestry ZUŠ v České republice a se zahraničními orchestry (Německo, Švédsko, Nizozemí, Slovensko, Polsko).

Orchestrální hra přirozeně doplňuje možnosti individuální výuky, žáci si mimo jiné osvojují sociální chování ve věkově různorodém kolektivu, stávají se jeho součástí, učí se souhře s ostatními nástroji a uplatňují své dovednosti získané v individuálních lekcích.

Účast žáků v orchestru je z hlediska školy velmi důležitá a žádoucí. Studium partů vychází ze třístupňového systému – individuální příprava partu, nácvik partů na dělených zkouškách nástrojových skupin a společné orchestrální zkoušky.

V červnu roku 2019 získal Symfonický orchestr 2. místo na mezinárodní soutěži v belgickém Neerpeltu. V květnu roku 2022 získal 1. místo v ústředním kole soutěže ZUŠ v orchestrální hře v Olomouci.

Repertoár tvoří klasická hudba, hudba filmová, muzikálová a populární.

 

Členové orchestru 2022 / 2023

Bašinová Isabela                    příčná flétna

Bel Hadjsalah Yasmine          housle

Budaiová Anna                       příčná flétna

Černíková Alice                     housle

Čížková Eliška                       housle

Feřtová Anežka                      housle

Feřtová Eliška                        violoncello

Fojtíček David                        housle

Foktová Barbora                     trubka

Fryč Jakub                              violoncello

Fukárek Tomáš                       housle

Hercíková Michaela               housle

Hofrichter Marek                    kontrabas

Havlíková Barbora                 violoncello

Havrda Marek                         violoncello

Janáková Viola                       housle

Janák Tadeáš                          housle

Kareis Štěpán                         housle

Kramářová Adéla                   housle

Krauseová Daniela                 housle

Křižanovská Sára                   klarinet

Křižanovský Michael             kontrabas

Kubíček Štěpán                      hoboj

Kubíčková Lenka                   violoncello

Levko Tomáš                         bicí

Lukášková Alena                    housle

Maděrová Kateřina                 viola

Němcová Julie                        violoncello

Novotná Lenka                       housle

O´Grady Nora                         housle

Pánek Nikolas                        housle

Pazourová Marie                    housle

Pěnička Michael                     housle

Peša Alan                               housle

Pleštilová Karolína                 fagot

Putíková Adéla                       viola

Radostná Adéla                      housle

Roudnická Alžběta                 trombon

Rydvan Václav                       housle

Suchánek Tadeáš                    viola

Svobodníková Anastázie        klarinet

Ševčík Václav                        klarinet

Šitinová Kamila                     violoncello

Šťovíčková Emma                 violoncello

Telekesová Klára                    violoncello

Uretschlagerová Adéla           housle

Uretschlagerová Aneta           viola

Valášek David            bicí

Vaňková Anna                        trombon

Vaškovská Kateřina               housle

Vestfál Jiří                              housle

Vestfálová Jana                      hoboj

Zástěrová Anna                      příčná flétna

Seifertová Beáta                     harfa

Modrá Veronika                     klavír

 

Učitelé

Věra Kolafová (dirigent, spodní smyčcové nástroje), Miloš Bařinka (housle a violy), Jarmil Kabeláč (dechové nástroje), Lenka Dvořáková (klavír)

 

Pravidelné zkoušky

Středa od 16:30 do 18:15 hodin, velký sál ZUŠ

 

Repertoár

ABBA Medley – úprava Karel Hájek

Ondřej Soukup: Kolja – malá suita, orchestrace Lukáš Sommer

 

Vystoupení

naleznete v KALENDÁŘI AKCÍ

Tradice Kvalita Porozumění