SYMFONICKÝ ORCHESTR

Jakým žákům je soubor určen a co je hlavním cílem jeho činnosti ?

Tento orchestr je určen všem žákům 6. a vyšších ročníků ZUŠ (mimořádně disponovaní i mladší), kteří hrají na hudební nástroj zastoupený v symfonickém orchestru. Do orchestru je žák zpravidla zařazován až po získání základních zkušeností v komorní hře nebo v přípravných souborech.

Symfonický orchestr má v ZUŠ dlouholetou tradici. Sdružuje žáky hrající na smyčcové, dechové dřevěné i žesťové nástroje, bicí a klavír. Spolupracuje s orchestry ZUŠ v České republice a se zahraničními orchestry (Německo, Švédsko, Nizozemí, Slovensko, Polsko).

Orchestrální hra přirozeně doplňuje možnosti individuální výuky, žáci si mimo jiné osvojují sociální chování v rámci celku, stávají se jeho součástí, učí se souhře s ostatními nástroji a uplatňují své dovednosti získané v individuálních lekcích.

Účast žáků v orchestru je z hlediska školy velmi důležitá a žádoucí. Studium partů vychází ze třístupňového systému – individuální příprava partu, nácvik partů na dělených zkouškách nástrojových skupin a společné orchestrální zkoušky.

V loňském školním roce získal Symfonický orchestr 2. místo na mezinárodní soutěži v belgickém Neerpeltu.

Repertoár tvoří klasická hudba, hudba filmová, muzikálová a populární.

Členové orchestru 2020 / 2021

Baader Filip                           klavír

Baaderová Kateřina               housle

Bašinová Isabela                   violoncello

Budaiová Anna                      příčná flétna

Čížková Eliška                       housle

Fišer Michael                         housle

Foktová Barbora                   trubka

Fryč Jakub                            violoncello

Gabryš Matyáš                      housle

Gryčová Anna                       violoncello

Hajný Tomáš                         housle

Hansalová Karolína                housle

Hofrichter Marek                   kontrabas

Horáčková Julie                     housle

Havlíková Barbora                 violoncello

Hyška Jiří                              trubka

Kayalibay Elise Ann                housle

Kmentová Hana                    housle

Kostelenec Milan                    housle

Kreiner Jan                            viola

Krauseová Daniela                 housle

Křižanovská Sára                   klarinet

Křižanovský Michael              kontrabas

Kubíček Štěpán                      hoboj

Kurandová Kateřina               housle

Landfeld Vít                           housle

Lengyel Filip                          housle

Lukášková Alena                   housle

Maděrová Kateřina                housle

Menzelová Zuzana                violoncello

Musilová Amálie                    fagot

Novotná Lenka                       housle

Pánková Marta                       housle

Pěničková Magdaléna              housle

Podhorná Anna                      violoncello

Putíková Adéla                       housle

Radostná Adéla                      housle

Roudnická Alžběta                  trombon

Rydvan Václav                        housle

Semerádová Hana                  violoncello

Shon Ondřej                           bicí

Stárek Josef                            bicí

Svobodníková Anastázie         klarinet

Šafaříková Adéla                     housle

Šálek Matěj                            housle

Šitinová Kamila                       violoncello

Šťovíčková Emma                  violoncello

Švitorková Alena                    housle

Telekesová Klára                    violoncello

Uretschlagerová Adéla            housle

Uretschlagerová Aneta           viola

Vaňková Anna                       trombon

Vestfál Jiří                              housle

Vestfálová Jana                      hoboj

Vestfálová Lada                      příčná flétna

Učitelé

Věra Kolafová (dirigent, spodní smyčcové nástroje), Miloš Bařinka (housle a violy), Jarmil Kabeláč (dechové nástroje), Lenka Dvořáková (klavír)

Pravidelné zkoušky

Středa od 16:30 do 18:05 hodin, velký sál

Repertoár

Andrew Lloyd Webber: Selections from the Phantom of the Opera

Irving Berlin’s: White Christmas

Jan Hugo Voříšek: Sinfonia Re Maggiore, 1. věta

Edvard Grieg: Peer Gynt - Suite Nr. 1, Tanz in der Halle des Bergkönigs

J. Brahms: Uherské tance č. 3, č. 5

Vystoupení

naleznete v KALENDÁŘI AKCÍ

Tradice Kvalita Porozumění