SYMFONICKÝ ORCHESTR

Orchestr je určen všem žákům 6. a vyšších ročníků ZUŠ, ale také mladším talentovaným. Do orchestru je žák zpravidla zařazován až po získání základních zkušeností v komorní hře nebo v přípravných souborech Bambini a Juniori.

Symfonický orchestr má v ZUŠ dlouholetou tradici. Sdružuje žáky hrající na smyčcové, dechové dřevěné i žesťové nástroje, bicí a klavír. Spolupracuje s orchestry ZUŠ v České republice a se zahraničními orchestry (Německo, Švédsko, Nizozemí, Slovensko, Polsko).

Orchestrální hra přirozeně doplňuje možnosti individuální výuky, žáci si mimo jiné osvojují sociální chování ve věkově různorodém kolektivu, stávají se jeho součástí, učí se souhře s ostatními nástroji a uplatňují své dovednosti získané v individuálních lekcích.

Účast žáků v orchestru je z hlediska školy velmi důležitá a žádoucí. Studium partů vychází ze třístupňového systému – individuální příprava partu, nácvik partů na dělených zkouškách nástrojových skupin a společné orchestrální zkoušky.

V červnu roku 2019 získal Symfonický orchestr 2. místo na mezinárodní soutěži v belgickém Neerpeltu.

Repertoár tvoří klasická hudba, hudba filmová, muzikálová a populární.

Členové orchestru 2021 / 2022

Bašinová Isabela                    příčná flétna

Bel Hadjsalah Yasmine         housle

Budaiová Anna                      příčná flétna

Černíková Alice                     housle

Čížková Eliška                       housle

Feřtová Anežka                      housle

Foktová Barbora                    trubka

Fryč Jakub                              violoncello

Gryčová Anna                        violoncello

Hansalová Karolína               housle

Hofrichter Marek                   kontrabas

Havlíková Barbora                 violoncello

Janák Tadeáš                          housle

Kareis Štěpán                         housle

Kostelenec Milan                   housle

Kramářová Adéla                   housle

Krauseová Daniela                 housle

Křižanovská Sára                   klarinet

Křižanovský Michael             kontrabas

Kubíček Štěpán                      hoboj

Kubíčková Lenka                   violoncello

Landfeld Vít                           housle

Levko Tomáš                         bicí

Lukášková Alena                   housle

Maděrová Kateřina                viola

Musilová Amálie                   fagot

Němcová Julie                       violoncello

Novák Filip                            trubka

Novotná Lenka                       housle

Podhorná Anna                      violoncello

Pochopová Natálie                 housle

Putíková Adéla                      viola

Radostná Adéla                      housle

Roudnická Alžběta                trombon

Rydvan Václav                      housle

Semerádová Hana                  violoncello

Shon Ondřej                           bicí

Svobodníková Anastázie       klarinet

Šitinová Kamila                     violoncello

Šťovíčková Emma                 violoncello

Telekesová Klára                   violoncello

Uretschlagerová Adéla          housle

Uretschlagerová Aneta          viola

Valášek David                        bicí

Vaňková Anna                       trombon

Vestfál Jiří                             housle

Vestfálová Jana                      hoboj

Seifertová Beáta                    harfa

Modrá Veronika                     klavír

 

Učitelé

Věra Kolafová (dirigent, spodní smyčcové nástroje), Miloš Bařinka (housle a violy), Jarmil Kabeláč (dechové nástroje), Lenka Dvořáková (klavír)

Pravidelné zkoušky

Středa od 16:30 do 18:05 hodin, velký sál

Repertoár

Andrew Lloyd Webber: Symphonic reflections

A. W. Ketelbey: Na perském trhu

Vadim Petrov: Chvíle pro píseň trubky

 

Vystoupení

naleznete v KALENDÁŘI AKCÍ

Tradice Kvalita Porozumění