SEVERÁČEK - koncertní sbor

Sborový zpěv vede žáky k rozvoji celkové hudebnosti, především pak k rozvoji vokálních dovedností. Tento předmět umožní žákům nejen racionální, ale i emocionální a umělecké poznávání života, rozvíjí hudební cítění a tvořivost žáků. Ve výuce se žáci seznámí nejen se základními pěveckými dovednostmi jako je intonace, rytmus, výslovnost, tvoření tónu, dechová technika, ale také pracují s textem, zpívají s hudebním doprovodem a učí se výrazem vyjádřit obsah jednotlivých písní.

Zpěv ve sboru rozvíjí přirozenou muzikálnost, hudební paměť a přirozený hudební a pěvecký projev. Žáci rozvíjejí nejen svůj individuální hlasový potenciál, ale také se učí spolupráci s ostatními. Jsou vedeni k zodpovědnému přístupu k nacvičování písní a jejich prezentaci na veřejnosti. Seznamují se s písněmi různých žánrů a období. Od prvního ročníku si žáci osvojují a následně prohlubují správné pěvecké návyky (rovné držení těla, žeberně-brániční dýchání, měkké nasazení tónu, přesná artikulace apod.). Dále se učí reagovat na gesta sbormistra, orientovat se v zápisu jednohlasých i vícehlasých skladeb. V neposlední řadě se zde učí také zodpovědnosti, spolupráci a toleranci k ostatním dětem, rozvíjejí schopnost reagovat jeden na druhého, učí se určité kolegiální kázni, která vede ke skupinovému výsledku, ale nepotlačuje jejich schopnosti a dovednosti individuální. Součástí výuky je i vystupování sboru na koncertech a různých veřejných vystoupeních.

Od svého založení v roce 1958 manželi Jiřinou a Milanem Uherkovými představuje Severáček velkou “sborovou rodinu” – ve čtyřech přípravných odděleních a koncertním sboru nyní zpívá na dvě stě třicet děvčat a chlapců od čtyř do osmnácti let.

Za šest desetiletí trvání prokázal Severáček své mimořádné kvality mnohými vítězstvími v domácích i zahraničních soutěžích; mimo jiné 4x ve španělském Cantonigros, v estonském Pärnu, 4x v řecké Preveze a na Rhodosu, 2x na britském ostrově Jersey, 5x v belgickém Neerpeltu, ve francouzském Nantes a Tours, v italském Arezzu, ve slovinském Celju, ve švýcarském Winterthuru, 3x v Praze, 3x v Bratislavě, 3x v italské Riva del Garda (celkem už přes 35 prvenství). Mezi nejnovější mezinárodní úspěchy patří tři první ceny, vítězství v kategoriích a cena za nejlepší dramaturgii na mezinárodní soutěži Slovakia Cantat v Bratislavě v dubnu 2019 a dvě vítězství a hlavní cena Petra Ebena na Mezinárodním festivalu adventní a vánoční hudby v Praze v listopadu 2019.

Nadšené ovace publika provázely Severáček na třech kontinentech – ve dvaceti zemích Evropy, v Sýrii a Jordánsku, v USA, Kanadě, Jižní Koreji a v Japonsku. Severáček bývá též hostem Pražského jara i dalších mezinárodních hudebních festivalů (např. Basilej, Paříž, Toronto, Bělehrad, Athény, Barcelona, Brno). Nejnověji má za sebou mimořádně úspěšné turné po Jižní Koreji v říjnu 2018.

Severáček pravidelně natáčí pro rozhlas a televizi, na svém kontě má několik gramofonových desek a osm samostatných CD. Významná je jeho spolupráce s našimi předními orchestry (např. s Českou filharmonií v prosinci 2018), dirigenty i operními scénami (především s Divadlem F. X. Šaldy v Liberci).

V repertoáru sboru najdeme skladby všech slohových období od středověké hudby po současné, často experimentující sborové kompozice. Výrazný podíl tvoří úpravy lidových písní zpívaných převážně v originálním jazyce.

Léta prožitá v Severáčku poznamenala všechny jeho generace. Vedle stovek hudebních pedagogů je mezi bývalými členy také mnoho profesionálních hudebníků a pěvců; např. operní sólisty je možné slyšet nejen na našich předních operních scénách, ale též v Mnichově, Drážďanech nebo v Paříži.

Sbormistryní a uměleckou šéfkou Severáčku je Mgr. Silvie Langrová (Pálková), DiS., absolventka Pardubické konzervatoře a Univerzity Hradec Králové. Je zvána do porot našich a mezinárodních soutěží (Llangollen, Cantonigros ad.), organizuje sborové přehlídky a semináře. Za sbormistrovskou činnost obdržela v roce 2016 od Unie českých pěveckých sborů cenu Františka Lýska.

 

Členové sboru 2022 / 2023

Barsová Magdaléna   47 Lengyelová Tereza
Bathyánny Emma   48 Lukáčová Anna
Bělohlávková Ema   49 Marková Jana
Bernášková Kamila   50 Marková Taťána
Blažek Oliver   51 Mauderová Amálie
Čepičková Lucie   52 Mikuláš Matyáš
Čepičková Zuzana   53 Minsterová Alžběta
Davydenko Diana   54 Mohrová Diana
Davydenko Sofia   55 Myslivcová Emma
Dědková Nina   56 Palubová Adéla
Dóšová Rhiana   57 Pavelková Tereza
Drtilová Hana   58 Pavelková Zuzana
Emingerová Nikola   59 Putíková Adéla
Feřtová Anežka   60 Rozsypal Radim
FRYČ Jonáš   61 Rozsypalová Linda
Fürstová Luisa Marie   62 Slavík Matěj
Gajancová Michaela   63 Stejskalová Jana
Gebouská Kateřina   64 Stejskalová Marie
Girl Matěj   65 Szatkowská Diana
Gorošová Magdaléna   66 Szatkowská Vanesa
Grešulová Kristýna   67 Šedivá Adéla
Gschwentner Michal   68 Šormová Adéla
Hanková Kamila   69 Šourková Antonie Stella
Hlávková Anežka   70 Šourková Danielle Julie
Hořínová Lucie   71 Šreková Emma
Hotař Patrik   72 Šuríková Kateřina
Hrochová Natálie   73 Tomášová Adéla
Hůlková Anna   74 Treuchelová Anna
Hůlková Marie   75 Ubiasova Victoria
Humlová Liliana   76 Vašáková Dorota
Hylský  Štěpán   77 Víchová Šárka
Jindřichová Magdaléna   78 Vítová Barbora
Karová Natálie   79 Voženílková Adéla
Kašparová Michaela   80 Vurstová Adéla
Kellerová Kristýna   81 Zelerová Ada
Knězů  Natálie   82 Zelerová Anděla
Komendrová Magdalena   83 Židová Aneta
Koubková Marie   84 Židová Kristýna
Koutská Nikola        
Král Richard        
Králová Tereza        
Krejcarová Kristýna        
Kubálková Kristina        
Kupec Ondřej        
Kytýrová Karolína        
Landová Františka        

 

Učitelé

Silvie Langrová, sbormistryně a hlasová průprava

Eva Dvořáková, klavírní spolupráce

Radka Fryčová a Andrea Čančarová Houfková, hlasová průprava

 

Repertoár

1. stará hudba, renesance, baroko
1 anonym (14. stol.)    Dřevo sě listem odievá
2 Jacob Obrecht (1457/58 - 1505)   La tortorella
3 anonym (16. stol.)    A na zemi upokojení (z Lounského graduálu Jana Táborského)
4 anonym (16. stol.)    A již zima pomíjí (ze Sedlčanského kancionálu)
5 anonym (16. - 17. stol.), upr. Milan Uherek   Por la fuente
6 Orlando di Lasso (1532 - 1594)   Blázni, co po světě
7 Jacob Handl Gallus (1550 - 1591)   Pueri concinite
8 Jan Campanus Vodňanský (1572 - 1622)   Rorando coeli
9 Jan Facilis Boleslavský (kolem 1591)   Když jsi v štěstí
10 Adam Michna z Otradovic (1600 - 1676)   Andělské přátelství
11 Herny Purcell (1659 - 1695)   Come ye sons of art
12 Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)   Sicut locutus (z Magnificat)
13 Johann Sebastian Bach (1685 - 1750), upr. M. Uherek Preludium Cis dur (z Dobře temperovaného klavíru)
14 Georg F. Händel (1685 - 1759)   Aleluja (z oratoria Mesiáš)
15 Karel Jan Loos (1724 - 1772)   Opera o komínku nakřivo postaveném
16 upr. Petr Eben (1929 - 2007)    Cantica comeniana (písně z Amsterodamského kancionálu)
17 upr. Damian Močnik (*1967)   Veni creator spiritus
       
2. klasicismus, romantismus
18 Josef Mysliveček (1737 - 1781)   Notturno
19 Carl Mozart (1784 - 1858)   Zkouška na koncert
20 César Franck (1822 - 1890)   Panis angelicus
21 Bedřich Smetana (1824 - 1884)   Má hvězda (z cyklu Tři ženské sbory)
22 Bedřich Smetana (1824 - 1884)   Přiletěly vlaštovičky (z cyklu Tři ženské sbory)
23 Arnošt Förchtgott Tovačovský (1825 - 1874)    Přijde jaro
24 Johannes Brahms (1833 - 1897)   Ossianův zpěv
25 Antonín Dvořák (1841 - 1904)   Zajatá (Moravské dvojzpěvy)
26 Antonín Dvořák (1841 - 1904)   Šípek (Moravské dvojzpěvy)
27 Antonín Dvořák (1841 - 1904)   Prsten (Moravské dvojzpěvy)
28 Antonín Dvořák (1841 - 1904)   V dobrým sme se sešli (Moravské dvojzpěvy)
29 Antonín Dvořák (1841 - 1904)   Voda a pláč (Moravské dvojzpěvy)
30 Antonín Dvořák (1841 - 1904)   Zelenaj se, zelenaj (Moravské dvojzpěvy)
31 Antonín Dvořák (1841 - 1904), upr. Silvie Pálková   O Sanctissima
       
3. skladby 20. a 21. století
32 Irving Berlin (1888 - 1989)   Puttin on the Ritz
33 Bohuslav Martinů (1890 - 1959) lidový text Vynášení smrti (z baletu Špalíček)
34 Maurice Duruflé (1902 - 1986)   Tota pulchra es Maria 
35 Jaroslav Ježek (1906 - 1942), upr. Miroslav Raichl Jiří Voskovec, Jan Werich V domě straší duch
36 Eugen Suchoň (1908 - 1993)   Aká si mi krásna
37 Louis Prima (1910 - 1978)   Sing, sing, sing
38 Ilja Hurník (1922 - 2013) lidový text Červnová noc (cyklus dvojzpěvů pro dívčí/dětský sbor a klavír)
39 Ilja Hurník (1922 - 2013)   Zasadím jabloňku (z cyklu Písničky s flétnou)
40 Otmar Mácha (1922 - 2006) slova Jan Amos Komenský Hymnus
41 Milan Uherek (1925 - 2012)   Hosana (pašijová hra)
42 Zdeněk Lukáš (1928 - 2007)   Věneček
43 Petr Eben (1929 - 2007)   De angelis
44 Petr Eben (1929 - 2007) slova Jan Čarek Kdyby tu nic nebylo (z cyklu Zelená se snítka)
45 Petr Eben (1929 - 2007)   Psalmus 8
46 Petr Eben (1929 - 2007)   Megalofrosyné (z cyklu Řecký slovník)
47 Petr Eben (1929 - 2007)   Kalokagathia (z cyklu Řecký slovník)
48 Petr Eben (1929 - 2007)   Charmoné - Syntychia (z cyklu Řecký slovník)
49 Petr Eben (1929 - 2007)   Truvérská mše
50 Miroslav Raichl (1930 - 1998)   Amours
51 Miroslav Raichl (1930 - 1998) slova Zdeněk Kriebel Brusič mráz
52 Miroslav Raichl (1930 - 1998) slova J. R. Pick Kočár v oblacích
53 Miroslav Raichl (1930 - 1998) slova Erich Sojka Labradorská balada (z cyklu Rýmovaní vorvani a jiná zvěř) 
54 Miroslav Raichl (1930 - 1998) lidový text Milování bez vídání
55 Miroslav Raichl (1930 - 1998) slova Erich Sojka Povedení hvězdáři (z cyklu Rýmovaní vorvani a jiná zvěř) 
56 Miroslav Raichl (1930 - 1998) slova Václav Fischer Rekviem za Lidice
57 Miroslav Raichl (1930 - 1998) lidový text Vyprávění o Janíčkovi a Aničce
58 Petr Řezníček (1938 - 2019)   Salve Regina 
59 Karl Jenkins (*1944)   Benedictus (z Peace Mass)
60 Patsy F. Simms (*1946)   Afrika Kyrie na Sanctus
61 Andrew Lloyd Webber (*1948)   Pie Jesu (z Requiem)
62 Jay Althouse (*1951)   Cantar!
63 Emil Hradecký (*1953) lidový text Čtyři milostné písně (pro dívčí sbor, housle a keltskou harfu)
64 Bruno Coulais (*1954)   Vois sur ton chemin (z filmu Slavíci v kleci)
65 Bruno Coulais (*1954)   Caresse sur l'ocean (z filmu Slavíci v kleci)
66 Bruno Coulais (*1954)   Cerf volant (z filmu Slavíci v kleci)
67 Peter Špilák (*1979)   Ara more pašal ma (parafráze na romskou lidovou píseň)
68 Petr Koronthály (*1985)   Magnificat
69 Petr Koronthály (*1985)   Dobre je mi, dobre (z cyklu Dobre je mi, dobre)
70 Petr Koronthály (*1985)   Husička divoká (z cyklu Dobre je mi, dobre)
71 Petr Koronthály (*1985)   Offertorium de B. M. Virginae (věnováno Severáčku a Silvii Langrové)
       
4. lidové písně, spirituály
72 upravil Eugen Suchoň (1908 - 1993)   Bodaj by vás (slovenská lidová)
73 upravil Ilja Hurník (1922 - 2013)   V širém poli hruška stojí (moravská lidová)
74 upravil Ilja Hurník (1922 - 2013)   V kolaji voda (moravská lidová)
75 upravil Milan Uherek (1925 - 2012)   Až já smutný půjdu (moravská lidová)
76 upravil Milan Uherek (1925 - 2012)   Boleráz (moravská lidová)
77 upravil Milan Uherek (1925 - 2012)   Černé oči, děte spát (česká lidová)
78 upravil Milan Uherek (1925 - 2012)   Co to máš Janíčku (moravská lidová)
79 upravil Milan Uherek (1925 - 2012)   Do hory ma poslali (moravská lidová)
80 upravil Milan Uherek (1925 - 2012)   Dúbravěnko zelená (moravská lidová)
81 upravil Milan Uherek (1925 - 2012)   Dybych byla jahodú (moravská lidová)
82 upravil Milan Uherek (1925 - 2012)   Ej, děvča orešanské (moravská lidová)
83 upravil Milan Uherek (1925 - 2012)   Chodila Maryška (moravská lidová)
84 upravil Milan Uherek (1925 - 2012)   Javorinka šedá (moravská lidová)
85 upravil Milan Uherek (1925 - 2012)   Kačena divoká (česká lidová)
86 upravil Milan Uherek (1925 - 2012)   Kdepaks ty bejvával (česká lidová)
87 upravil Milan Uherek (1925 - 2012)   Oh, Soldier (anglická lidová)
88 upravil Milan Uherek (1925 - 2012)   Sobotěnka ide (moravská lidová)
89 upravil Milan Uherek (1925 - 2012)   Tovačovský hatě (moravská lidová)
90 upravil Milan Uherek (1925 - 2012)   U Dunaja (moravská lidová)
91 upravil Milan Uherek (1925 - 2012)   Už ho vedou, Martina (suita českých a moravských lidových písní)
92 upravil Milan Uherek (1925 - 2012)   V horném konci svíťá (moravská lidová)
93 upravil Milan Uherek (1925 - 2012)   Zelení hájové (česká lidová)
94 upravil Zdeněk Lukáš (1928 - 2007)   Jede sedlák (česká lidová)
95 upravil Philip George Wilkinson (*1929)    Joshua fight the Battle ob Jericho (spirituál)
96 upravil Miroslav Raichl (1930 - 1998)   Deep river (spirituál)
97 upravil Miroslav Raichl (1930 - 1998)   Elenke (bulharská lidová)
98 upravil Miroslav Raichl (1930 - 1998)   Mila moja (slovenská lidová)
99 upravil Miroslav Raichl (1930 - 1998)   Po' little Jesus (spirituál)
100 upravil Miroslav Raichl (1930 - 1998)   Tancuj, tancuj (slovenská lidová)
101 upravil Miroslav Raichl (1930 - 1998)   Ty bysterský zvony (česká lidová)
102 upravil Michael Šust   Let us break bread together (tradicionál)
       
5. opery, skladby s orchestrem, muzikály
103 Antonín Dvořák (1841 - 1904)   Jakobín, part dětského sboru
104 Antonín Dvořák (1841 - 1904)   Stabat mater, 4. část
105 Leoš Janáček (1854 - 1928)   Liška Bystrouška, dětské role, part dětského sboru
106 Giacomo Puccini (1858 - 1924)   Bohéma, part dětského sboru
107 Bohuslav Martinů (1890 - 1959)   Otvírání studánek, kantáta
108 Atrhur Honegger (1892 - 1955)   Vánoční kantáta, part dětského sboru
109 Hans Krása (1899 - 1944)   Brundibár
110 Francis Poulenc (1899 - 1963)   Dialogy karmelitek, part ženského sboru
111 Hubert Bittman    Vánoční hvězda, muzikál
       
6. vánoční repertoár
112 Václav Karel Holan Rovenský (1644 - 1718), upravil Milan Uherek Spanilé z archy holubičky (z kancionálu Slavíček rajský)
113 John Reading (1645 - 1692), upr. Miroslav Raichl   Adeste fideles
114 Jiří Ignác Linek (1725 - 1791)   Pastorella iucunda (pro bas, dětský sbor a instrumentální soubor)
115 Benjamin Britten (1913 - 1976)   Balulalow (Ceremony of Carols)
116 Benjamin Britten (1913 - 1976)   Deo Gracias (Ceremony of Carols)
117 Benjamin Britten (1913 - 1976)   Procession (Ceremony of Carols)
118 Benjamin Britten (1913 - 1976)   There is no Rose (Ceremony of Carols)
119 Benjamin Britten (1913 - 1976)   This little Babe (Ceremony of Carols)
120 upravil Milan Uherek (1925 - 2012)   Kolednice idú (cyklus lašských koled pro dětský sbor, violoncello a klavír; věnováno Jiřině Uherkové)      
121 upravil Milan Uherek (1925 - 2012)   Koledujte s námi (výběr z českých a moravských koled pro dětský sbor a klavír)
122 Petr Eben (1929 - 2007)   Koledníci z Těšínska (suita slezských koled pro jednohlasý dětský sbor a klavír)
123 upr. Ray Charles (1930 - 2004)   Jingle Bells
124 John Williams (*1932), upravila Audrey Snyder   Somewhere in my Memory (z filmu Sám doma) 
125 Martin Kudrna   Cyklus vánočních písní

 

Pravidelné zkoušky

PONDĚLÍ     

16.00 – 16.50      1. a 2. ročník

16.30 – 18.30      Zkouška celého sboru

 

ČTVRTEK     

17.35 – 18.35        Mužský komorní sbor

 

PÁTEK         

16.00 – 16.50      1. ročník

16.30 – 18.20      Zkouška celého sboru

18.20 – 18.45      Komorní sbor

 

3. ročník a starší 1x za 14 dní hlasová výchova (dle individuální domluvy se sbormistryněmi)

malý sál

 

Vystoupení

naleznete v KALENDÁŘI AKCÍ

 

Více informací naleznete na oficiálních stránkách Severáčku

Tradice Kvalita Porozumění