Základní umělecká škola Liberec

Název školy:

Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19, příspěvková organizace

Adresa školy a kontaktní údaje:

Frýdlantská 1359/19
460 01 Liberec 1

IČO: 640 40 445

Tel./fax: +420 485 110 192, +420 482 712 940

E-mail: info@zusliberec.cz

Číslo účtu: 547 17 92 / 0800
Zřizovatel: statutární město Liberec

Datová schránka - typ OVP - Právnická osoba

Identifikátor datové schránky: zpymu8w

Ochrana osobních údajů - GDPR - více zde....

**************************************

Detašované pracoviště Chrastava

Hudební a výtvarný obor
Turpišova 407, 463 31 Chrastava

Tel.: +420 734 327 193

Detašované pracoviště Hrádek nad Nisou

Hudební obor
Komenského 478, 463 34 Hrádek nad Nisou

Tel.: +420 736 485 269

ZUŠ Liberec byla založena v roce 1925

Základní umělecká škola Liberec s kapacitou 1877 žáků poskytuje vzdělání v hudebním, literárně dramatickém, tanečním a výtvarném oboru. Připravuje své žáky k profesionálnímu studiu i pro amatérskou uměleckou činnost.

Umělecké vzdělávání má v českých zemích dlouholetou tradici. Počátky hudebního vzdělávání sahají až do 17. století. Působením vynikajících kantorů v 18. století a vznikem městských hudebních škol v 19. století byla založena tradice organizovaného hudebního vzdělávání v českých zemích. Počet hudebních škol se v době první republiky dále rozšiřoval a tehdy byl nad těmito školami stanoven i odborný dohled školní inspekce. Po druhé světové válce byl zaveden jednotný typ hudebních škol. V šedesátých letech 20. století se tyto školy transformovaly na lidové školy umění, ve kterých postupně vznikaly další obory: taneční, výtvarné a literárně-dramatické. V době tzv. normalizace význam těchto škol poklesl zařazením mezi školská zařizení. Teprve novelizace školského zákona po roce 1989 vrátila lidovým školám umění jejich původní statut školy a dala jim i dnešní název – základní umělecká škola. V současné době jsou základní umělecké školy součástí systému na sebe navazujícího uměleckého vzdělávání.

Základní umělecké školy umožňují podchytit a vzdělávat většinu mimořadně nadaných jedinců a odborně je připravit na neprofesionální uměleckou činnost, popřípadě na studium ve středních a vysokých školách uměleckého nebo pedagogického zaměření a na studium na konzervatořích.

Umělecká tvorba je jedním z nejznámějších produktů naší země a většina našich světově uznávaných umělců a dalších kvalitních profesionálů získala základy svého uměleckého vzdělání právě v základních uměleckých školách. Jejich struktura, široká síť a provázanost v systému uměleckého vzdělávání nemá dnes v evropském ani světovém měřítku obdobu.

Z Preambule Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání

ZUŠ LIBEREC je členem Asociace základních uměleckých škol České republiky

ZUŠ LIBEREC spolupracuje s Českou filharmonií v projektu Společný orchestr filharmoniků a žáků ZUŠ


ZUŠ LIBEREC se aktivně účastní projektu ZUŠ OPEN Nadačního fondu Magdaleny Kožené

 

ZUŠ LIBEREC má partnera v řešení autorských práv OSA - ochranný svaz autorský

 

ZUŠ LIBEREC je stále v pohybu.....

Nejčastěji hledáte ...

Novinky

100 LET REPUBLIKY
Záznam představení v Liberci ze dne 1 .10. 2018
číst více »


PATERO ZÁSAD
pro diváky
číst více »


Dnešní akce

PŘEHRÁVKA
Jindřiška Kabeláčová – klavírní třída a Jarmil Kabeláč – trombonová třída 15:30 hodin

VYSTOUPENÍ
na výstavě vánočních stromků, žáci ze tř. L. Lachmana 17:00 hodin

PŘEHRÁVKA
Elena Kadlas – klavírní třída 17:00 hodin

kompletní kalendář akcí »