OTEVŘENÁ HODINA TANEČNÍHO OBORU

OTEVŘENÁ HODINA TANEČNÍHO OBORU 25.01.2022

Úterý 25.01.2022 * 13:30 hodin * Petra Březovská – třída PTV ZŠ Liberec, taneční sál č. 129 *** 14:40 hodin, Pavla Kocourková – 2. ročník * Liberec, taneční sál č. 106 * návštěvníci otevřené hodiny se u sálu prokáží dokladem o očkování nebo o prodělání nemoci, neplatí pro žáky testované v ZŠ a SŠ

OTEVŘENÁ HODINA TANEČNÍHO OBORU

OTEVŘENÁ HODINA TANEČNÍHO OBORU 26.01.2022

Středa 26.01.2022 * 13:50 hodin * Šárka Brodaczová – PTV MŠ *** 15:25 hodin * Šárka Brodaczová – 1. ročník * Liberec, taneční sál č. 129 * návštěvníci otevřené hodiny se u sálu prokáží dokladem o očkování nebo o prodělání nemoci, neplatí pro žáky testované v ZŠ a SŠ

XI. interní večírek

XI. interní večírek 27.01.2022

Čtvrtek 27.01.2022 * 17:30 hodin * Liberec, velký sál ZUŠ * účinkují žáci a učitelé ZUŠ Liberec * návštěvníci večírku se u sálu prokáží dokladem o očkování nebo o prodělání nemoci, neplatí pro žáky testované v ZŠ a SŠ

PŘEHRÁVKY – Naďa Šnýdrová - klavírní třída

PŘEHRÁVKY – Naďa Šnýdrová - klavírní třída 28.01.2022

Pátek 28.01.2022 * 16:00 hodin * Liberec, velký sál ZUŠ * návštěvníci přehrávky se u sálu prokáží dokladem o očkování nebo o prodělání nemoci, neplatí pro žáky testované v ZŠ a SŠ

Koncert Dechového orchestru ZUŠ Liberec a skupiny DRIVE

Koncert Dechového orchestru ZUŠ Liberec a skupiny DRIVE 31.01.2022

Pondělí 31.01.2022 * 18:00 hodin * Liberec, Aula G Technické univerzity Liberec * návštěvníci koncertu se u sálu prokáží dokladem o očkování nebo o prodělání nemoci, neplatí pro žáky testované v ZŠ a SŠ

PŘEHRÁVKY – Lucie Havlíková - zobcová flétna, lesní roh

PŘEHRÁVKY – Lucie Havlíková - zobcová flétna, lesní roh 02.02.2022

Středa 02.02.2022 * 16:30 hodin * Liberec, malý sál ZUŠ * návštěvníci přehrávky se u sálu prokáží dokladem o očkování nebo o prodělání nemoci, neplatí pro žáky testované v ZŠ a SŠ

XII. interní večírek

XII. interní večírek 03.02.2022

Čtvrtek 03.02.2022 * 17:30 hodin * Liberec, velký sál ZUŠ * účinkují žáci a učitelé ZUŠ Liberec * návštěvníci přehrávky se u sálu prokáží dokladem o očkování nebo o prodělání nemoci, neplatí pro žáky testované v ZŠ a SŠ

PŘEHRÁVKY – Zuzana Tipková - hobojová třída

PŘEHRÁVKY – Zuzana Tipková - hobojová třída 07.02.2022

Pondělí 07.02.2022 * 16:30 hodin * Liberec, Severočeské muzeum * návštěvníci přehrávky se u sálu prokáží dokladem o očkování nebo o prodělání nemoci, neplatí pro žáky testované v ZŠ a SŠ

 

 

Nejbližší akce

OTEVŘENÁ HODINA tanečního oboru

Úterý 25.01.2022 13:30 hodin, Liberec, taneční sál č. 129
Petra Březovská – třída PTV ZŠ

OTEVŘENÁ HODINA tanečního oboru

Úterý 25.01.2022 14:40 hodin, Liberec, taneční sál č. 106
Pavla Kocourková – 2. ročník

OTEVŘENÁ HODINA tanečního oboru

Středa 26.01.2022 13:50 hodin, Liberec, taneční sál č. 129
Šárka Brodaczová – PTV MŠ

Další akce
Tradice Kvalita Porozumění