ZAPISOVÁNÍ ROZVRHŮ - SRPEN 2023

Informace pro rodiče

 

Tvorba rozvrhů - konec srpna 2023 - přípravné studium hudebního oboru

Informace je určena zákonným zástupcům dětí ve věku 5  a 6 let,

jejichž děti byly přijaty o ZUŠ do přípravného studia hudebního oboru.

KLIKNĚTE ZDE....

 

Tvorba rozvrhů - konec srpna 2023 - pokračující žáci hudebního oboru

Informace je určena zákonným zástupcům dětí starších 7 let, které postupují od září 2023 do vyššího ročníku a jsou nejméně 1 rok žáky školy.

KLIKNĚTE ZDE....

 

Tvorba rozvrhů - konec srpna 2023 - žáci 1. ročníku hudebního oboru

Informace je určena zákonným zástupcům dětí starších 7 let, které po úspěšném přijetí nastupují od září 2023 do ZUŠ.

KLIKNĚTE ZDE....

 

Tvorba rozvrhů - konec srpna 2023 - rozvrhy nehudebních oborů

Rozvrhy tanečního, výtvarného a literárně dramatického oboru zveřejníme v průběhu letních prázdnin.

Rodiče nemusejí, jak tomu bylo v minulých letech, zapisovat žáky do rozvrhů.

Třídní učitelé budou informovat rodiče o zařazení dětí do ročníků.

Tradice Kvalita Porozumění